Nexium ger effektivare läkning jmfrt pantoprazol

Nya studiedata visar: Nexium ger effektivare läkning av inflammation i matstrupen jämfört med pantoprazol AstraZenecas läkemedel Nexium(esomeprazol) 40 mg ger en effektivare syrakontroll och därmed bättre läkning av refluxesofagit, d v s inflammation i matstrupen, jämfört med alla andra protonpumpshämmare (PPI), inklusive pantoprazol. Det visar resultaten från en ny studie - EXPO - som presenteras idag på den största europeiska vetenskapliga kongressen inom gastroenterologi, United European Gastroenterology Week (UEGW), som just nu pågår i Madrid, Spanien. I EXPO-studiens akuta läkningsdel ger Nexium 40 mg en gång dagligen en effektivare läkning av erosiv esofagit efter 4 veckor jämfört med pantoprazol, 80,9% respektive 74,5%, samt snabbare symtomlindring än vad pantoprazol 40 mg dagligen ger. Dessutom var läkningsfrekvensen högre från lätta till allvarliga grader av erosiv esofagit, vilket innebär att patienterna fick en bättre behandling i hela sjukdomsspektrat. Fler patienter slipper halsbränna Resultaten från EXPO-studien, som är en randomiserad, internationell, dubbelblind, head-to-head-, (Nexium vs Pantoloc) multicenterstudie, visar att patienter som behandlas med Nexium uppnådde en signifikant högre läkningsgrad och bestående besvärsfrihet från halsbränna under de fyra veckor behandlingen pågick. Patienterna som fick Nexium uppnådde även besvärsfrihet från halsbränna 2 dagar snabbare än de som behandlades med pantoprazol. Signifikant fler patienter som behandlades med Nexium 40 mg uppnådde totalt besvärsfrihet från halsbränna och från dysfagitsymtom efter 4 veckor, jämfört med dem som behandlades med pantoprazol 40 mg. Överlägsen effekt - EXPO-studien visar tydligt att Nexium ger en överlägsen klinisk effekt när det gäller läkning och symtomfrihet hos patienter med refluxesofagit. I tidigare jämförande studier har Nexium visat sig ge en effektivare läkning av erosiv esofagit och snabbare symtomkontroll jämfört med Losec och Lanzo. Detta i kombination med nya EXPO-data visar de tydliga kliniska fördelar som kan tillskrivas den effektvare syrakontrollen hos Nexium jämfört med andra protonpumpshämmare, 1,2,3,4,5 konstaterar dr Joachim Labenz på Jung-Stilling Krankenhaus, Siegen, Tyskland. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lasse Carling, medicinskt ansvarig mage-tarm, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 227 20 eller 070-967 00 13. Karolina Fränne, PR-ansvarig mage-tarm, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 231 28 eller 0733-351 427. Referenser: 1. Miner P et al. Gastroenterology 2003;1(24) Suppl 1:A229. 2. Lind T et al. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14:861867. 3. Röhss K et al. Dig Dis Sci. 2002 May;47(5):954-8. 4. Richter JE et al. Am J Gastroenterol. 2001;96:65665. 5. Kahrilas PJ et al. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14:12491258. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031103BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031103BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar