Nexium lindrar mag/tarmsymtom i samband med NSAID

Nexium lindrar mag/tarmsymtom och förebygger sår hos patienter som tar smärtstillande medel av NSAID-typ AstraZenecas läkemedel Nexium(esomeprazol) är den första protonpumpshämmaren (PPI) som har signifikant effekt på symtom från övre delen av magtarmkanalen och som förebygger sår hos personer som tar smärtstillande medel av s k NSAID-typ, inklusive COX-2 selektiva NSAID- preparat. Det visar nya data som presenteras idag på den största europeiska vetenskapliga kongressen inom gastroenterologi, United European Gastroenterology Week (UEGW), som just nu pågår i Madrid, Spanien. Icke steroid baserade antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, exempelvis acetylsalicylsyra, ibuprofen och COX-2 selektiva medel används vanligtvis som behandling mot smärta och inflammationer. Omkring 30 miljoner människor världen över drar nytta av NSAID-preparaten varje dag och ungefär 500 miljoner recept på NSAID-preparat skrivs ut varje år. Många av patienterna får biverkningar av dessa medel från övre delen av mag/tarmkanalen, till exempel sår. Magsyra spelar en viktig roll vid skada orsakad av NSAID-preparat1,2 och Nexium ger, enligt ett flertal studier, den effektivaste syrakontrollen jämfört med alla andra protonpumpshämmare.3 Nytt hopp Data från de tre studier som presenteras på UEGW-kongressen ger nu nytt hopp för patienterna. Resultatet av studierna visar att Nexium lindrar besvären från övre delen av mag/tarmkanalen hos patienter som använder NSAID-preparat, inklusive COX-2 selektiva NSAID-preparat4, och minskar signifikant utvecklingen av mag- eller tolvfingertarmssår hos högriskpatienter.5 NSAID-preparaten ger många fördelar men de utgör också en signifikant risk för patienterna då de skadar magslemhinnan.6 Beräkningar visar att 20-35% av de som patienter som tar NSAID-medel lider av besvär i övre mag/tarmkanalen, som till exempel smärta, sveda och obehag i övre delen av magen.7,8 I de två första studierna som undersökte effekten av Nexium på patienter med NSAID-relaterade mag/tarmbesvär undersöktes olika mag/tarmsymtom. Patienterna randomiserades till en av två dubbelblinda , 3-armade, parallellgrupps prövningar. De fick Nexium 40 mg, 20 mg eller placebo en gång dagligen i fyra veckor. Båda doserna Nexium var signifikant effektivare än placebo när det gäller att lindra symtom från övre delen av mag/tarmkanalen, och resultatet var ungefär detsamma hos såväl COX-2 selektiva som icke-selektiva NSAID-användare. Det är första gången som en studie med en syrahämmad behandling dokumenteras i denna specifika grupp - patienterna är fria från sår och tar NSAID-medel, inklusive COX-2 selektiva NSAID-medel.4 Många avbryter behandlingen på grund av biverkningar - NSAID-medel används traditionellt för behandling av bland annat kronisk ledgångsreumatism och är en effektiv behandling. På grund av svåra biverkningar slutar dock många patienter ta NSAID-medlet - som behandlar en underliggande sjukdom - vilket kan orsaka svårigheter i deras sociala liv och arbetslivet, säger Neil Betterbridge, chef för public policy and campaigning, Arthritis Care. Färre utvecklar sår med Nexium Mellan 10 och 30 procent av de patienter som tar NSAID-medel drabbas av magsår förr eller senare.9 Den tredje studien utvärderade effekten av Nexium vid förebyggande av sår hos högriskpatienter som dagligen får NSAID-behandling. Patienterna fick Nexium eller placebo under sex månader och resultatet från denna multicenterstudie visar att den kumulativa andelen patienter med mag- och/eller tolvfingertarmssår vid månad 6 var 12,3% för placebogruppen, 5,2% respektive 4,4% för Nexium 20 mg respektive 40 mg grupperna. - Dessa data innebär signifikanta framsteg för patienter som tar både icke-selektiva NSAID-medel och COX-2 hämmare, säger Christopher J Hawkey, professor i Gastroenterologi vid Queens Medcial Centre, Nottingham. Patienter med sjukdomar som till exempel artros eller kronisk ledgångsreumatism behöver ofta en effektiv behandling för sina NSAID-relaterade besvär för övre mag/tarmkanalen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lasse Carling, medicinskt ansvarig mage-tarm, AstraZeneca Sverige, telefon 08-553 227 20 eller 070-967 00 13. Karolina Fränne, PR-ansvarig mage-tarm, AstraZeneca Sverige, telefon 08- 553 231 28 eller 0733-351 427. Referenser: 1. Elliott et al. Indomethacin damage to rat gastric mucosa is markedly dependent on luminal pH. Clin Exp Pharmacol Physiol 1996;23:432- 4. 2. Plachetka J et al. Integrated gastric acidity can predict the prevention of naproxen-induced gastroduodenal pathology in normal subjects. Gastroenterology 2003;124 Suppl 1:A510. 3. Miner PB et al. Esomeprazole 40 mg provides more effective intragastric acid suppression at steady state than standard doses of other proton pump inhibitors. Gastroenterology 2003;124 Suppl 1:A229. 4. Hawkey CJ et al. Esomeprazole relieves NSAID-associated upper GI symptoms in patients taking either continuous COX-2 selective NSAIDs or non-selective NSAIDs. Presented at 11th United European Gastroenterology Week, 1-5 November 2003, Madrid, Spain. 5. Hawkey CJ et al. Esomeprazole reduces gastric and duodenal ulcer development among high risk NSAID users. Presented at 11th United European Gastroenterology Week, 1-5 November 2003, Madrid, Spain. 6. Hawkey CJ. Gastroduodenal problems associated with non-steroidal, anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Scand J Gastroenterol Suppl. 1993;200:94-5. 7. Langman MJ et al. Adverse upper gastrointestinal effects of rofecoxib compared with NSAIDs. JAMA 1999;282:1929-33. 8. Buttgereit F et al. Gastrointestinal toxic side effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and cyclooxygenase-2-specific inhibitors. Am J Med 2001;110 Suppl 3A:13S-9S. 9. Laine L. Nonsteroidal anti-inflammatory drug gastropathy. Gastrointest Endosc Clin N Am 1996;6:489-504. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar