SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSRAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2013

Vårt finansiella resultat för kvartalet speglar förlorad ensamrätt för ett flertal produkter. Våra intäkter i fasta valutakurser (CER) minskade med 12 % och rörelseresultatet för kärnverksamheten (Core EPS) minskade med 21 %.

Förlorad ensamrätt för Seroquel IR och Atacand på flera marknader, och för Crestor i Kanada, var de viktigaste orsakerna till den förväntade intäktsminskningen.

Symbicort, Brilinta, Iressa och inkluderingen av Amylins diabetesprodukter gav mer än 250 MUSD i intäktstillväxt under kvartalet.

På tillväxtmarknaderna ökade intäkterna med 9 procent i fasta valutakurser (CER) under kvartalet. Kina växte med 21%.

Minskningen av rörelseresultatet för kärnverksamheten beror på lägre intäkter och lägre övriga intäkter för kärnverksamheten, vilket delvis kompenseras av att rörelsekostnaderna för kärnverksamheten (FoU och försäljning och administration sammantaget) var 4 procent lägre än förra året.

Företaget fortsätter att förvänta sig en medelhög till hög ensiffrig minskning i intäkter i fasta valutakurser (CER) och en minskning av vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) som är betydligt högre än nedgången i intäkter för helåret.

Intäkterna första kvartalet uppgick till 6 385 MUSD, en minskning med 12 procent i fasta valutakurser (CER) (Q1 2012: 7 349 MUSD)

Rörelseresultatet för kärnverksamheten minskade 21 procent i fasta valutakurser (CER) till 2 324 MUSD under första kvartalet.

Vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade med 21 procent till 1,41 USD. Vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade i linje med rörelseresultatet för kärnverksamheten då en högre skattesats i år mer än väl uppvägdes av ett mindre antal utestående aktier och ett lägre finansnetto.

AstraZenecas strategiska prioriteringar är: tillbaka till tillväxt genom våra viktigaste tillväxtplattformar och att uppnå ledarskap inom forskning med ett fokus på tre centrala terapiområden. Under det första kvartalet uppnådde vi framgångar inom följande områden:

  • Brilinta/Brilique – vår trombocythämmare – nådde en global försäljning på 51 MUSD (Q1 2012: 9 MUSD, Q4 2012: 38 MUSD). 30 MUSD var försäljning i Europa och 15 MUSD i USA.
  • OnglyzaTM – vid typ 2 diabetes – genererade intäkter på 90 MUSD under första kvartalet, en ökning med 27% (Q1 2012: 72 MUSD).
  • Symbicort – mot sjukdomar i andningsvägarna – visade en stark tillväxt med en global ökning på 14% till 826 MUSD (Q1 2012: 723 MUSD).
  • Tillväxtmarknaderna: Intäkterna ökade med 9% i fasta valutakurser (CER) till 1 330 MUSD för kvartalet (Q1 2012: 1 237 MUSD), till stor del beror resultatet på en ökning på 21% i Kina
  • I Japan, ökade försäljningen med 5% i fasta valutakurser (CER) med en god tillväxt för Nexium, Symbicort och Crestor.

När det gäller ledarskap inom forskningen genomförde AstraZeneca flera investeringar i särskiljande forskning inom våra primära terapiområden innefattande viktig affärsutveckling som bland annat:

  • Utvecklingsavtal med Moderna Therapeutics
  • Samarbete med Karolinska Institutet
  • Förvärv av AlphaCore Pharma
  • Samarbete med BIND Therapeutics

Forskningsportföljen: Sex projekt, inom områdena Andningsvägar, Inflammation & Autoimmunitet samt Cancer, har blivit utvalda för accelererad utveckling. Vi räknar med att ungefär fem till sju fas 3 program kommer påbörjas innan slutet av 2014.

Förbättra produktiviteten: Kostnader för omstrukturering på 543 MUSD belastar första kvartalet 2013. (Det Fas 4 program, som meddelades den 21 mars, förväntas att leverera besparingar på 800 MUSD per år fram till slutet av 2016).

Pascal Soriot, Chief Executive Officer, säger: ”Som förväntat speglar resultatet i första kvartalet den förlorade ensamrätten för flera stora produkter. Vi behåller vårt fokus på våra strategiska prioriteringar; tillbaka till tillväxt och uppnå ledarskap inom forskning. Brilinta, diabetessamarbetet, tillväxtmarknaderna, Japan och våra produkter för sjukdomar inom andningsvägar har alla visat en bra utveckling och vi fortsätter att investera i särskiljande forskning som kommer att öka vår kunskap om sjukdomars fysiologi och hjälpa oss att identifiera nya målmolekyler för läkemedel.”

Läs den fullständiga delårsrapporten i bifogad pdf-fil.

         

Telefonkonferens för media
Välkommen att delta på telefonkonferens med vår Chief Financial Officer, Simon Lowth som startar kl 10.30 (09.30 BST).

Var vänlig och ring in 10 minuter före utsatt starttid på något av följande telefonnummer.

Sverige:                0200 883 079 eller 0850 619 578          
Reservnr:              +44 (0)1452 557 749
Ange som kod:     # 35144879

Kontakter Media:
Jacob Lund             +46 8 553 260 20

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt