Simon Lowth, Chief Financial Officer, lämnar AstraZeneca

AstraZenneca meddelar i dag att Simon Lowth, Chief Financial Officer (CFO) och Executive Director kommer att lämna företaget i slutet av oktober efter rapproteringen av resultatet för tredje kvartalet. Simon har utsetts till CFO för BG Group PLC och kommer börja i sin nya tjänst i November.

Simon kommer att ha kvar sina ansvarsområden som CFO och kommer att fortsätta i AstraZenecas styrelse tills han lämnar bolaget. En process har påbörjats för att hitta Simons efterträdare.

"Simon har på ett betydande och långvarigt sätt bidragit till AstraZenecas framgång, och att företaget står stabilt inför framtiden. Personligen kommer jag sakna vårt samarbete och jag vill tacka honom för hans stöd de senaste månaderna. Jag vet att jag talar för alla på AstraZeneca när jag önskar honom allt väl inför nästa steg i karriären, säger CEO Pascal Soriot.

I egenskap av styrelseledamot kommer Simon Lowth’s ersättningar relaterade till innevarande år att redovisas fullt ut I bolagets årsredovisning och bokslut för 2013. I korthet kommer Simon att erhålla sin grundlön och förmåner fram till och med slutet av oktober och kommer inte att erhålla någon ersättning för perioden därefter. Han kommer inte att vara berättigade att erhålla en årlig bonus för 2013 och utestående långfristiga incitamentsprogram som gjorts under Performance Share Plan och AstraZeneca Investment Plan kommer att förfalla i enlighet med planens bestämmelser. Fördröjda bonusandelar motsvarande historiska årliga bonusutbetalningar för 2010 (10.281 aktier), 2011 (9001 aktier) och 2012 (11.728 aktier) överförs sina respektive förutbestämda datum.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Kontaktpersoner:

Media

Esra Erkal-Paler                          +44 20 7604 8030 (UK/Global) Vanessa Rhodes                         +44 20 7604 8037 (UK/Global)

Ayesha Bharmal                          +44 20 7604 8034 (UK/Global)

Jacob Lund                                 +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor

James Ward-Lilley                      +44 20 7604 8122   mob: +44 7785 432613

Colleen Proctor                           + 1 302 886 1842     mob: +1 302 357 4882

Ed Seage                                    + 1 302 886 4065     mob: +1 302 373 1361

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera