Stor mängd nya resultat bekräftar att crestor är effektivt och lämpligt för ett stort antal patientgrupper

STOR MÄNGD NYA RESULTAT BEKRÄFTAR ATT CRESTOR ÄR EFFEKTIVT OCH LÄMPLIGT FÖR ETT STORT ANTAL PATIENTGRUPPER Fler patienter uppnår rekommenderade nivåer för LDL-kolesterol jämfört med atorvastatin AstraZeneca meddelade idag att resultat från 14 studier med Crestor (rosuvastatin) presenteras vid den 73e konferensen arrangerad av European Atherosclerosis Society denna vecka i Salzburg, Österrike. Bland dessa ingår studier där jämförelser görs med befintliga statiner och där resultaten visar att med Crestor når fler patienter rekommenderade kolesterolnivåer. Därutöver presenteras studier omfattande olika patientkategorier. "Dessa resultat understryker styrkan i produktprofilen hos Crestor och visar att när produkten är godkänd kommer den att vara mycket konkurrenskraftig och, inte minst viktigt, erbjuda patienter mycket effektiv LDL-sänkning, säger Dr Hamish Cameron, Vice President, Cardiovascular Therapy Area, AstraZeneca." Överlägsen effekt - fler patienter når mål En analys av sammanslagna resultat från tre multicenterstudier jämförde andelen patienter som uppnådde den målnivå på <3 mmol/l för LDL- kolesterol (LDL-C) som fastställts gemensamt inom Europa. Resultatet av analysen visar att Crestor 10 mg gav en signifikant större sänkning av LDL-C-nivån än atorvastatin 10 mg och möjliggjorde för fler patienter att nå det rekommenderade LDL-C målet. Efter 12 veckors behandling, som följde på en inledande kostreglerad sexveckorsperiod, var den genomsnittliga minskningen av LDL-C signifikant större (p<0,001) för Crestor (47%) än för atorvastatin (36%). Fler patienter i Crestor- gruppen uppnådde det gemensamma europeiska kolesterolmålet än i atorvastatingruppen: 82 procent jämfört med 51 procent. I en tidigare presenterad analys (WCC, maj 2002) av två andra multicenterstudier visade Crestor 10 mg åter större förmåga att sänka LDL-C och låta fler patienter nå rekommenderat LDL-C-mål (80%), denna gång i jämförelse med pravastatin 20 mg (16%) och simvastatin 20 mg (48%). En tredje analys av sammanslagna resultat jämförde Crestors förmåga att sänka patienternas LDL-C-värden med atorvastatin i förhållande till det målvärde för kolesterol som satts upp av National Cholesterol Education Programme Adult Treatment Panel III (NCEP ATPIII). Sammanslagna resultat från tre studier visade att signifikant fler patienter (p<0,01) som fick 10 mg Crestor uppnådde sitt mål för LDL-C (76%) än de patienter som fick 10 mg atorvastatin (53%). Nivån på "det goda kolesterolet", HDL-C, ökade också signifikant mer (p<0,01) med Crestor (8,9%) än med atorvastatin (5,5%). Utöver dessa analyser, som visade att Crestor var mer effektivt när det gällde att få patienter att nå kolesterolnivåer enligt europeiska och amerikanska rekommendationer, visade två andra presentationer att fler västerländska patienter med förhöjt kolesterolvärde nådde de LDL-C- nivåer som rekommenderas av Japanese Atherosclerosis Society (JAS) med Crestor än med atorvastatin, pravastatin eller simvastatin. "Den stora omfattningen av resultat som visar att Crestor är mer effektivt vid sänkning av LDL-C-nivåer och låter fler patienter nå sina kolesterolmål än andra statiner är mycket imponerande", kommenterade professor Rodolfo Paoletti vid farmakologiska institutionen vid universitetet i Milano, Italien, vilken varit huvudansvarig för en av studierna. "Det är särskilt glädjande att se att Crestor kan sänka patienternas LDL-C-värden till de nivåer som rekommenderas i Europa, USA och Japan vid en tidpunkt när det fortfarande finns många patienter i världen som inte uppnår rekommenderade värden med nuvarande kolesterolsänkande behandling." Effekt i ett brett spektrum av patientkategorier Tre andra presentationer gällde lämpligheten med crestor vid behandling av olika patientkategorier - japanska patienter med höga kolesterolvärden, kvinnor efter klimakteriet respektive patienter med homozygot ärftlig hyperkolesterolemi. Världsmarknaden för statiner beräknas vara värd mer än 14 miljarder USD och växer med mer än 20% per år. Crestor är den senaste produkten i läkemedelskategorin statiner (substanser som hämmar HMG-CoA-reduktas), som sänker lipidnivåerna och används vid behandling av blodfettsrubbningar. Registreringsansökan för Crestor inlämnades samtidigt i USA och Europa i juni 2001. Media Enquiries: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Mina Blair Robinson: +44 (0) 207 304 5084 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/09/20020709BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar