Underlag om Brilinta (ticagrelor) finns nu på FDA:s hemsida

Den amerikanska registreringsmyndigheten FDA har idag publicerat informationsmaterial inför mötet den 28 juli 2010 i den rådgivande kommittén Cardiovascular and Renal Drugs Advisory Committee (CRDAC). Vid mötet ska man diskutera AstraZenecas registreringsansökan för den orala koagulationshämmaren ticagrelor. Det föreslagna produktnamnet för ticagrelor i USA är Brilinta, under förutsättning att FDA ger sitt godkännande.

Informationsmaterialet finns på FDA:s hemsida på följande länk:

http://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/CardiovascularandRenalDrugsAdvisoryCommittee/ucm192863.htm   

Den 19 november 2009 meddelade AstraZeneca att registreringsansökan (NDA) för ticagrelor skickats in till FDA. Ansökan avser behandling för att minska allvarliga hjärt/kärlhändelser (major adverse cardiac events, MACE) hos patienter med akut kranskärlssjukdom.

 Kontaktpersoner:

Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 304 5322, mob: +44 7789 654 364

 Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. AstraZeneca är ledande inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. Omsättningen uppgick 2009 till 32,8 miljarder USD.
För mer information, se
www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera