Branschledande Atea höjer klimatmålen

Atea når klimatmålen två år före utsatt tid och ställer nu ännu högre interna miljökrav. Till 2020 ska koldioxidutsläppen halveras, vilket är branschens tuffaste klimatmål.

Atea har minskat sina koldioxidutsläpp med drygt 26 procent per anställd sedan 2007. Det innebär att bolaget har uppnått sina klimatmål två år före utsatt tid. Nästa mål för Atea är att halvera CO2-utsläppen till 2020, vilket är branschens tuffaste klimatmål.

– Som bolag tar vi klimatfrågan på största allvar. Att vi når målet i förtid är ett kvitto på att vi gör rätt saker och med stöd i det miljöprogram vi har utvecklat är jag övertygad om att vi även når vårt nya mål, säger Andreas Rydell, chef för kvalitet och miljö på Atea.

Det är en kombination av energieffektiva it-lösningar och ett systematiskt miljöarbete som ligger till grund för minskningen. Ateas datacenter är placerat i Umeå, vilket har flera klimatmässiga fördelar som närhet till kyla och förnybar energi. Videokonferenser och smarta it-lösningar ersätter i hög utsträckning resor och det finns inom Atea ett stort fokus på miljömärkta produkter.

– Vi är norra Europas största leverantör av it-infrastruktur och med det kommer också ett ansvar. Därför är det roligt att se att vi lever som vi lär och att det ger effekt på miljön, vilket även är positivt för våra kunder som kan få samma genomslag med våra produkter och lösningar, säger Andreas Rydell.

Ateakoncernen rapporterar årligen utsläppen av växthusgaser med stöd från den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol. I GGP ingår all konsumtion av fossila bränslen för transporter och uppvärmning av lokaler, inköpt el, flygresor och avfall och där alla utsläpp av växthusgaser omvandlas till CO2ekvivalenter. Resultatet sammanställs i en Carbon Footprint Report. Läs mer på atea.com/main-menu/CSR--Green-IT/Carbon-Footprint-/

För mer information, kontakta:
Andreas Rydell, chef kvalitet och miljö, Atea AB, 0722 44 87 84, andreas.rydell@atea.se

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr med ca 1 900 medarbetare. www.atea.se

Taggar:

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 500 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Andreas Rydell
Att vi når målet i förtid är ett kvitto på att vi gör rätt saker och med stöd i det miljöprogram vi har utvecklat är jag övertygad om att vi även når vårt nya mål.