Polisen effektiviserar arbetet i fält med ny mobil lösning

(Sverige) Rikspolisstyrelsen satsar efter ett års noggranna tester på en lösning som gör det möjligt för poliser i fält att nå konfidentiell information från Polisens system. Informationen levereras till polismannen på ett tryggt sätt via mobiltelefoner. Det gör det möjligt för Polisen att delvis ändra sitt arbetssätt och att bli effektivare. Affären som består av produkter och tjänster är inledningsvis värd 2,8 MSEK och fullt utbyggd är den värd drygt 6 MSEK.

Det har länge varit en svårlöst knut för Polisen att göra konfidentiell information tillgänglig för medarbetare i fält. Tidigare tvingades poliserna åka in till stationen för att avrapportera, trots att behovet är uppenbart: poliser i fält behöver informationen där och då för att effektivisera sitt jobb. Den nya lösningen, som består av AppGates Security Server, gör det möjligt att med mycket hög grad av säkerhet nå informationen från mobilen. Betoningen har legat på att hitta en lösning med högsta möjliga säkerhet samt bästa tillgänglighet. Lösningen kommer att kunna nyttjas av alla poliser runt om i landet som har behovet. 10 000 poliser kommer att kunna använda systemet samtidigt, men lösningen är utbyggbar och det kan komma att bli fler. - Polisens strategiska informationssäkerhetsinriktning är bland annat att skapa en verksamhetsanpassad och kostnadseffektiv it-säkerhetsinfrastruktur. I dagsläget har Polisen flera olika system för säkerhet. Vår ambition med den nya säkerhetslösningen har bland annat varit att skapa möjligheter och förutsättningar till konsolidering av it-säkerhetsinfrastrukturen, samtidigt som vi bibehåller en god och av verksamheten accepterad säkerhetsnivå. Genom detta hoppas vi kunna spara både pengar samt ökar effektiviteten, säger Alireza Hafezi, informationssäkerhetsstrateg på Rikspolisstyrelsen. Lösningen gör att poliserna i fält kan få tillgång till informationen de behöver snabbare än tidigare samt att administrativ personal på kontoren kan ägna sig åt andra viktiga arbetsuppgifter. Tidsvisten bedöms bli betydande. - Det är ett mycket spännande projekt vi fått förmånen att vara med och driva för Polisen, med tydlig nytta och direkta effektivitetsvinster. Det känns mycket bra att Ateas specialister kunnat bidra till att Polisen kan göra ett ännu bättre jobb, säger Björn-Erik Karlsson, regionchef och vice vd Atea Sverige. - AppGate och Atea har en lång erfarenhet att leverera tjänster och produkter till kunder med höga säkerhetskrav och utan att vilja ge avkall på flexibilitet. Vi är naturligtvis lite extra stolta över att visa att en svensk lösning kan konkurrera med internationella bolag hos en så kunnig kund som Polisen, säger Göran Marby, vd AppGate.

Taggar:

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 000 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Dokument & länkar