Sveriges rektorer: lärarnas it-kompetens är för dålig

Svenska rektorer anser att lärarnas it-kompetens brister, och att detta är det enskilt största hindret för att använda it på ett effektivt sätt i undervisningen. Det visar en undersökning som it-företaget Atea genomfört bland rektorer på högstadium och gymnasium i Sverige.

En majoritet av Sveriges rektorer är överens om att it bör användas i undervisningen i betydligt större utsträckning än idag. Nästan 9 av 10 tillfrågade rektorer menar att it i skolan ger tydliga pedagogiska vinster. Hindret för att satsa mer på it i skolan uppges vara att lärarnas it-kompetens brister.

Bristande it-kompetens hos lärarna hinder för effektiv undervisning
Nästan 80 procent av Sveriges rektor anger bristande it-kompetens bland lärare som det främsta hindret för att använda it på ett mer effektivt sätt i undervisningen. I de skolor där elevdatorer har införts är problemet mer uppmärksammat jämfört med skolor utan elevdatorer. Skolverkets delrapport* om it-användning och it-kompetens i skolan vittnar om att lärarna också själva uttrycker ett behov av kompetensutveckling inom it-relaterade områden.

Många lärare saknar tillgång till egen dator
Undersökningen visar också att långt ifrån alla lärare har tillgång till en egen dator på sin arbetsplats och att många tvingas dela dator med kollegor. Totalt sett handlar det om 78 procent av lärarna som har en egen dator. På friskolorna är antalet lärare som har en egen dator lägre. Skolverkets rapport bekräftar bilden av att lärare ofta delar datorer med kollegor.

– Att lärare, som tillhör en av landets mest välutbildade yrkeskårer, inte har tillgång till egna datorer på sin arbetsplats påverkar självklart både deras it-kompetens och deras motivation att använda datorer i undervisningen. Vår erfarenhet är att det ofta inte är den tekniska hanteringen som brister, utan kompetensen om hur it kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen saknas, säger Petter Andersson, ansvarig för området skola på Atea.

Brist på ekonomi det största hotet mot elevdatorer
Undersökningen visar vidare att 9 av 10 högstadie- och gymnasieskolor har eller planerar att införa elevdatorer. På friskolor har varannan elev idag en egen dator. Motsvarande siffra för de kommunala skolorna är var fjärde elev. Brist på ekonomiska resurser uppges vara den främsta orsaken till varför skolor väljer att inte satsa på elevdatorer.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes på uppdrag av Atea under våren 2011. 398 rektorer från högstadie- och gymnasieskolor i Sverige deltog i undersökningen.

*http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fupp%3D0%26m%3D2%26w%3DNATIVE%2528%2527multi%2Bph%2Bwords%2B%2527%2527it-kompetens%2527%2527%2527%2529%26order%3Dnative%2528%2527dateweb%252FDescend%2527%2529

För mer information, kontakta:
Petter Andersson, ansvarig för området skola på Atea Sverige AB, +46-8-522 530 82, petter.andersson@atea.se

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se

Taggar:

Om oss

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 000 medarbetare. För mer information, besök www.atea.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar