Atlas Copco AB: Valberedning inför årsstämman 2008

Stockholm den 23 oktober 2007: I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning meddelas härmed namnen på representanterna för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, som tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson bildar valberedning inför årsstämman 2008.

Representanter:
Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder
Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt
Patrik Hertsberg, Handelsbanken Fonder

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, torsdagen den 24 april 2008.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08-615 0026.

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar