Atlas Copco Delårsrapport per den 30 juni 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Delårsrapport per den 30 juni 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftigt ökad försäljning och vinst - Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 4%. - Faktureringen uppgick till MSEK 12 079 (11 148), en ökning på 10% i volym. - Rörelsemarginalen ökade till 13.3% (11.7). - Vinst efter finansiella poster steg 25% till MSEK 1 518 (1 212). - Nettovinsten steg till MSEK 1 014 (810). - Vinst per aktie var SEK 4.84 (3.87). - Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 821 (1 424). - Beslut fattat om att sälja verksamheten för professionella elverktyg. För ytterligare information Atlas Copco AB 105 23 Stockholm Tel: 08-743 8000, Fax: 08-644 9045 Internet: www.atlascopco-group.com Organisationsnummer: 556014-2720 Analytiker Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel: 08-743 8291, Mobil: 070-518 8291 ir@se.atlascopco.com Media Cathrine Gustafsdahl, Informationschef Tel: 08-743 8074, Mobil: 070-349 8074 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/16/20040716BIT20320/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar