Atlas Copco erhåller samtycke från obligationsinnehavare

Stockholm den 15 juni 2017: Atlas Copco AB erhöll igår samtycke från innehavare av obligationer som emitterats inom ramen för Euro Medium Term Note-programmet.

Den 23 maj 2017 meddelade Atlas Copco sin avsikt att be innehavarna av obligationer som emitterats inom ramen för Euro Medium Term Note-programmet (EMTN) att överväga att godkänna förslag som innebär ett avstående från vissa villkor som gäller för obligationerna, samt en ändring av dessa villkor i samband med den aviserade möjliga delningen av Gruppen under 2018.

Möten med obligationsinnehavare för varje serie av obligationer hölls igår, varvid de förslag som framlagts godkändes på respektive möte.

Närmare information om resultatet från gårdagens möten med obligationsinnehavare framgår av bifogat meddelande (på engelska).

För ytterligare information kontakta:
Ken Lagerborg, Group Treasurer

08 743 8183
ken.lagerborg@se.atlascopco.com
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com  

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com .

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar