Atlas Copco håller 2017 års kapitalmarknadsdag

Stockholm den 14 november 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag i Stockholm. I programmet ingår en uppdatering av Atlas Copcos strategi, marknadssituation och den pågående uppdelningen av Gruppen. 

Särskilt fokus kommer att ligga på tre av Atlas Copcos affärsområden: Vakuumteknik, Industriteknik och Gruv- och bergbrytningsteknik.

Mats Rahmström, VD och koncernchef, bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikter att den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas kvarstå på nuvarande höga nivå på kort sikt.

Det här året är mycket spännande, inte minst för att styrelsen har föreslagit att dela Gruppen så att vi kan bli än mer fokuserade på att skapa värde för kunder,” säger Mats Rahmström. “Samtidigt fortsätter vi att fokusera på innovation, inklusive digitalisering av alla våra processer och av kundupplevelsen, samt att bygga starka team. Vi är glada att se att samtliga affärsområden växer i år.”

Kapitalmarknadsdagen börjar med presentationer av Mats Rahmström; Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör; Sofia Svingby, Hållbarhetschef; samt tre av affärsområdescheferna: Helena Hedblom, Gruv- och bergbrytningsteknik; Henrik Elmin, Industriteknik; och Geert Follens, Vakuumteknik. I programmet ingår en utställning på huvudkontoret av de tre affärsområdenas innovationer. 

Programmet omfattar även en uppdatering av den föreslagna uppdelningen av Gruppen.  Preliminära intäkter och rörelsemarginaler för den senaste 12-månadersperioden t.o.m. den 30 september 2017 för de två bolagen, Atlas Copco och Epiroc, är: BSEK 84, 21%, respektive BSEK 30, 19%.

Epiroc är ett helägt dotterbolag till Atlas Copco. Beslutet huruvida Epiroc ska ansöka om en börsnotering kommer att tas på Atlas Copcos årsstämma i april 2018. Om aktieägarna godkänner förslaget kommer Atlas Copco fortsätta fokusera på att skapa värde för industrikunder medan Epiroc blir en ledande produktivitetspartner för kunder inom sektorerna gruv, infrastruktur och råvaror.

På kapitalmarknadsdagen deltar representanter för kapitalmarknaden och ekonomijournalister.

För mer information kontakta:
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
08 743 9597 eller 076 899 9597 
ir@se.atlascopco.com
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar