Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2015

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Solid lönsamhet och rekordstarkt kassaflöde i tuffa marknadsförhållanden                                     

 • Orderingången minskade med 2% till MSEK 23 847 (24 375), en organisk minskning på 5%
  • Robust serviceverksamhet i samtliga affärsområden
  • Lägre orderingång för utrustning, förutom för industriverktyg och monteringssystem
 • Intäkterna ökade med 1% till MSEK 25 582 (25 360), en organisk minskning på 2%
 • Justerat rörelseresultat var MSEK 4 919 (4 886), vilket motsvarar en marginal på 19.2% (19.3)
  • Redovisat rörelseresultatet var MSEK 4 824 (4 771) inklusive jämförelsestörande poster
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 644 (4 436)
 • Justerat resultat för perioden var MSEK 3 832 (3 335)
  • Rapporterat resultat för perioden var MSEK 1 030, inklusive avsättning på MSEK 2 802 efter EU-kommissionens beslut om belgiska skatteöverenskommelser
 • Justerat resultat per aktie var SEK 3.15 (2.74)
  • Rapporterat resultat per aktie var SEK 0.85, inklusive skatteavsättning på MSEK 2 802
 • Rekordhögt operativt kassaflöde på MSEK 5 355 (4 876)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 6.30 (6.00) per aktie som kommer att utbetalas i två delar


Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2015):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8295 eller 072 729 8295
ir@se.atlascopco.com
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar