Atlas Copco säljer del av uthyrningsverksamhet i Australien

Stockholm, den 29 augusti 2007: Atlas Copco har tecknat avtal om att sälja vissa tillgångar i Prime Industrial Rentals i Australien till Coates Hire Limited, för att fokusera verksamheten på uthyrning av specialprodukter för användning inom industrin.

Tillgångarna som säljs är huvudsakligen generatorer och luftkompressorer, samt fyra filialer med 52 anställda. Som en del av transaktionen kommer Atlas Copco att köpa Coates hyresflotta av oljefria kompressorer.

“Det här avtalet ger Prime möjlighet att fokusera på utvecklingen av specialuthyrning i Australien, ett område där vi har sett ökande efterfrågan,” säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Det för Prime vidare i sin strategi för lönsam tillväxt, som är att utveckla applikationer för kunder inom industrin samt olja och gas, med en särskild inriktning på oljefria kompressorer och högtryckskompressorer.”

Prime Industrial Rentals kommer att fortsätta arbeta som en del av Atlas Copcos division Specialty Rental.


Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar