Atlas Copco utser Mattias Olsson till Vice President Investor Relations

Stockholm den 19 april 2011: Atlas Copco har utnämnt Mattias Olsson till Vice President Investor Relations, från och med den 1 maj, 2011. Han efterträder Ingrid Andvaller, som börjar på nytt jobb som internrevisor inom bolaget.

Mattias Olsson började på Atlas Copco 1997. Han har haft ett antal positioner i Gruppen, inom kommunikation, investerarrelationer samt som controller. Han är för närvarande Senior Project Manager Finance and Investor Relations på Atlas Copco AB.

För ytterligare information kontakta:
Hans Ola Meyer, Ekonomi- och finansdirektör
08 743 8292 eller 070 588 8292

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar