Atlas Copcos första kvartalsrapport och inbjudan till telefonkonferens den 20 april

Stockholm den 6 april 2011: Atlas Copcos rapport för första kvartalet publiceras onsdagen den 20 april cirka kl 12.00. En telefonkonferens, på engelska, hålls kl 15.00.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Telefonkonferensen inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in på Kod Reprisnummer Repriskod
+44 (0)20 7162 0177 891698 +44 (0)20 7031 4064 891698
+46 (0)8 5052 0114 891698 +46 (0)8 5052 0333 891698

Reprisen finns tillgänglig till och med 26 april.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Andvaller, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar