Atlas Copcos rapport för andra kvartalet och inbjudan till telefonkonferens den 16 juli

Stockholm den 5 juli 2010: Atlas Copcos rapport för andra kvartalet publiceras fredagen den 16 juli cirka kl 12.00. En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media, på engelska, hålls kl 14.30.

Presentationen kommer att hållas på Operaterassen i Stockholm.

Från Atlas Copco deltar Ronnie Leten, VD och koncernchef, samt Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida:
www.atlascopco.com/ir för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterassen, skicka en anmälan via e-post till
ir@se.atlascopco.com senast den 14 juli. Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen startar i rätt tid.

Ring in på

Kod

Reprisnummer Repriskod
+44 (0)20 7162 0177 870183 +44 (0)20 7031 4064 870183
+46 (0)8 5052 0114 870183 +46 (0)8 5052 0333 870183

 

Reprisen finns tillgänglig i två dagar.

Välkomna!

Mattias Olsson

Chef Investerarrelationer

För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post:
ir@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar