Brocks kommentar till Atlas Copcos andra kvartal 2002

Brocks kommentar till Atlas Copcos andra kvartal 2002 Stockholm, 18 juli 2002-"Gruppens ordervolym stabiliserades under det andra kvartalet och var bara något lägre än under samma period föregående år," säger Gunnar Brock, ny VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen sedan den 1 juli. "I Europa noterades en mindre volymökning, medan Nordamerika ännu inte återhämtat sig." "Under det andra kvartalet fortsatte vår starka tillväxt i Asien, i synnerhet försäljningen av kompressorer i Kina." Gruppens orderingång minskade 4% jämfört med det andra kvartalet i fjol. Detta motsvaras av en marginell volymminskning på 1% efter justeringar för en negativ valutaeffekt kopplat till den amerikanska dollarn samt en positiv mindre förvärvseffekt. Faktureringen uppgick till MSEK 12,105 (12,880), vinsten efter finansiella poster var MSEK 1,074, vilket motsvarar en marginal på 8.9%. Aktivitetsnivåerna inom den kommersiella byggsektorn och industrisektorn i USA, vilka i hög grad påverkar efterfrågan på hyresutrustning, låg betydligt under föregående års nivå. "Effekterna av den dystra marknadssituationen har i viss mån kompenserats av effektivitetsåtgärder. Affärsområdet Maskinuthyrning har framgångsrikt ökat hyresflottans tillgänglighet samtidigt som flottans storlek har minskat. Utnyttjandegraden har efter hand förbättrats och var högre än under det andra kvartalet i fjol." Affärsområdet Industriteknik har vidtagit åtgärder för att vidga sin marknad och förbättra effektiviteten för verksamheten för professionella elverktyg i Europa. Programmet innehåller en planerad flytt av monteringsverksamhet från Tyskland till Tjeckien, för vilken en avsättning för omstrukturering på MSEK 48 bokfördes under perioden. För några månader sedan introducerade Atlas Copco det exklusiva Milwaukee- varumärke för elverktyg i Europa. "Kunderna tog emot det nya sortiment positivt, men före årsskiftet kan vi inte säga något om resultatet." På kort sikt förväntas den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster stanna på nuvarande nivå. "Ökningen av industriproduktionen i USA förväntas bidra till en blygsam tillväxt på efterfrågan för produktionsrelaterad utrustning och verktyg." Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2001 uppgick företagets omsättning till 51 miljarder svenska kronor, med 98 procent av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har nästan 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal framgångsrika varumärken såsom RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic och AEG Power Tools. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco-group.com KONTAKTA: Annika Berglund, informationsdirektör (media) 08 743 8070 eller 070 322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Mattias Olsson, chef investerarrelationer, (analytiker) 08 743 8291, eller 070 518 8291, mattias.olsson@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00310/wkr0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar