Ekonomisk information från Atlas Copco 1999

Atlas Copco kommer att publicera ekonomisk information följande datum nästa år: 1999 12 februari Bokslutskommuniké för 1998 20 april Rapport över första kvartalet Bolagsstämma 12 augusti Rapport över första halvåret 26 oktober Rapport över de första nio månaderna 2000 14 februari Bokslutskommuniké för 1999 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 97 % av omsättningen kommer från verksamheter utanför Sverige. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska och pneumatiska verktyg, kompressorer, generatorer, anläggnings- och gruvutrustningar, monterings- och styrsystem. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida; www.atlascopco.com. För mer information, vänligen kontakta: Annika Berglund, Informationschef Atlas Copco AB, tel: 08-743 8070, mobil: 070-322 8070, annika.berglund@atlascopco.com Hans Ola Meyer, Finansdirektör Atlas Copco AB, tel: 08-743 8292, mobil: 070-588 8292, hans.ola.meyer@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar