Kommande finansiell information från Atlas Copco

Stockholm den 26 september 2014: Atlas Copco-gruppen, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, publicerar finansiell information följande datum under nästa år och 2016:

2015              29 januari                            Bokslutskommuniké 2014
                                                               
Rapport för fjärde kvartalet 2014

                     28 april                                Årsstämma
                                                                Rapport för första kvartalet 2015

                     16 juli                                  Rapport för andra kvartalet 2015

                     20 oktober                           Rapport för tredje kvartalet 2015

2016              28 januari                            Bokslutskommuniké 2015
                                                               
Rapport för fjärde kvartalet 2015

För mer information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8295 eller 072 729 8295
ir@se.atlascopco.com
Ola Kinnander, Presschef
08 743 8060 eller 070 347 2455
media@se.atlascopco.com

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Taggar:

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar