Mazzalupis kommentar till tredje kvartalets resultat

Mazzalupis kommentar till tredje kvartalets resultat Stockholm den 23 oktober 2001- Under det tredje kvartalet ökade Atlas Copco-gruppens vinst, och orderingången och faktureringen ökade med 10 respektive 11 procent. Giulio Mazzalupi, VD och koncernchef kommenterar "Jag är nöjd med resultatet om man ser till marknadens förutsättningar, i synnerhet med det fortsatt mycket starka kassaflödet som genererades - detta är avgörande för affärerna." Faktureringen ökade till MSEK 13,041 (11,795). Rörelsemarginalen föll till 12.5 procent (14.4). Samtliga affärsområden, förutom Rental Service, fortsatte på stabil nivå. "Lägre uthyrningsvolym, och större andel försäljning av begagnad utrustning sänkte marginalen för affärsområdet Rental Service." Vinst efter finansiella poster ökade med 3 procent till MSEK 1,287 (1,245), vilket inkluderar en positiv valutaomräkningseffekt på cirka MSEK +125, och marginalen var 9.9 procent (10.6). Orderingången för större industri- och portabla kompressorer utvecklades gynnsamt. Försäljningen av verktyg och utrustning för bygg- och anläggningssektorn var instabil. Händelsen den 11 september påverkade främst den Nordamerikanska försäljningen av industri- och elverktyg samt hyresintäkter. "Stora investeringar i produktutveckling har gett resultat och våra kompressorer har vunnit marknadsandelar. Som ett resultat av strategin "användning-av-produkterna", har andelen eftermarknadsaktiviteter ökat och positivt stött resultatet i denna period då marknaden är vikande." Gruppen genomför förändringar i produktionsstrukturen. "I Indien har vi slagit samman produktionen av entreprenadverktyg. Vi koncentrerar tillverkningen av bergborrverktyg till en ort i Sverige och vi lanserar program för att öka produktiviteten inom elverktyg." Inom affärsområdet Rental Service fortsätter aktiviteterna för att ytterligare öka kapitaleffektiviteten och förbättra marknadsbearbetningen. Under det tredje kvartalet tog Atlas Copco-gruppen viktiga steg i enlighet med strategin: "Vi har ökat vår närvaro i Kina vad gäller produktionskapacitet, försäljning och service. I går invigdes också ett nytt laboratorium i Belgien, vilket möjliggör för nyutvecklade produkter att nå marknaden snabbare." Atlas Copco baserar sina kortsiktiga marknadsaktiviteter på den rådande efterfrågan, vilken är enligt följande: Fortfarande svag i Nordamerika och relativt bra i Europa, Mellanöstern och Afrika. I Sydamerika och Asien minskar efterfrågan nu från en tidigare god nivå. Åtgärdsprogram för att hantera en mer negativ framtidsutsikt har implementerats eller är färdiga för genomförande. Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2000 uppgick Gruppens omsättning till över 46 BSEK, med 98 procent av omsättningen utanför Sverige. Gruppen hade mer än 26 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriska och pneumatiska verktyg samt produkter för luft- och gaskompression, bergbrytning, lätt entreprenad och demolering, monteringssystem och relaterad service och maskinuthyrning. Ytterligare information om Atlas Copco hittar ni på vår hemsida: www.atlascopco- group.com. Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel; konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. KONTAKTA: Annika Berglund, Senior Vice President, Group Communications (media) Tel: +46-8-743 8070, mobile +46 70 322 807 annika.berglund@atlascopco.com Mattias Olsson, Investor Relations Manager, (analysts) Tel: +46 8 743 8291, mobile +46 70 518 8291, mattias.olsson@atlascopco.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00770/bit0002.pdf

Om oss

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, industriverktyg och monteringssystem.

Prenumerera

Dokument & länkar