Atle-ägda Gadelius förvärvar Geo. Wehry International

Atle-ägda Gadelius förvärvar Geo. Wehry International Det svensk-japanska handelshuset Gadelius förvärvar handelshuset Geo. Wehry International med en omsättning på drygt 200 miljoner kronor. Affären innebär att Gadelius omsätter över en miljard kronor, en fördubbling sedan Atles förvärv 1998 Förvärvet påverkar Gadelius, och därmed Atles resultat positivt 2000 Geo. Wehry International är ett handelshus som handlar med livsmedelstillsatser samt maskiner för bearbetning av kött. Företaget, vars kunder huvudsakligen återfinns inom livsmedelsindustrin i Japan, omsätter 2,5 miljarder japanska Yen, motsvarande drygt 200 miljoner kronor. Köpet av Geo. Wehry International innebär att Gadelius sedan Atle förvärvade företaget 1998, mer än fördubblat omsättningen från 550 miljoner kronor till väl över en miljard kronor. Företagets strategi är att, under VD Hans-Bertil Håkanssons ledning, fortsätta tillväxten genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. Tidigare större förvärv utgörs av förpackningsföretaget Norden Pacs dotterbolag i Japan samt medicinföretaget Mansson som båda förvärvades 1998. Nya förvärv väntas främst inom livsmedels- och IT-området, där Gadelius ser stora expansionsmöjligheter. Hans-Bertil Håkansson, VD Gadelius KK: "För närvarande uppstår det löpande mycket goda förvärvstillfällen i Japan som en följd av omstruktureringen av näringslivet. Gadelius avser i det sammanhanget ta tillvara de affärmöjligheter där vi ser synergier med vår nuvarande verksamhet samt inom livsmedel och IT som utgör intressanta områden framöver. Vi ser affären med Geo. Wehry International som första byggklossen i en kommande handelsverksamhet inom livsmedelsområdet. Dessutom finns synergier mellan Geo. Wehry och vår förpackningsdivision." Stig Karlsson, VD Atle Tjänste & Handel: "Den rådande situationen i Japan skapar utmärkta tillfällen för att via förvärv expandera Gadelius verksamhet. Det är vår ambition att, genom kommande förvärv, skapa ett av Japans ledande Europa-ägda handelshus där verksamheten även förväntas breddas till att omfatta handel inom IT-området." Stockholm den 29 november 1999 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Hans-Bertil Håkansson, VD Gadelius KK, tel 0081-90-3237 6815/ 0081-3-3224 3413 Stig Karlsson, VD, Atle Tjänste & Handel AB, tel 070-641 13 45. Fakta Gadelius Gadelius är ett handelshus som arbetar med produkter på industriella nischmarknader i ett flertal branscher, såsom utrustning för bygg- och förpackningsindustrin, utrustning för miljö och nu även livsmedelsindustrin. I första hand representerar Gadelius mindre och medelstora svenska företag såsom Atle-ägda Alimak och Luma Metall, ABB Ventilation Products, Nobia Nordisk Bygginteriör och Trelleborg. Dessutom exporterar Gadelius produkter från Japan till framför allt Europas elektronik- och verkstadsindustri. Gadelius förvärvades 1998 av Atle. Fakta Atle Atle arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att företaget investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling. Efter några år av arbete skall Atle, genom en börsnotering eller samgåenden, finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. Affärstakten är hög; tjugotalet bolag förvärvas per år. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 953 miljoner kronor 1998. Atle, som är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista, har cirka 15.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00090/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar