Atle bildar Europas tredje största sängtillverkare

Atle bildar tillsammans med Nordic Capital m.fl. Europas tredje största sängtillverkare * Genom sitt ägarskap i både Hilding Anders och Apax bildar Atle tillsammans med övriga delägare, Nordic Capital, familjerna Adolfsson, Hultman och Conradsson samt Skandia Investment, Europas tredje största sängtillverkare * Årsomsättningstakten uppgår till knappt en miljard kronor, resultatet före finansnetto och goodwill till cirka 110 miljoner kronor och den årliga produktionen till 700.000 sängar Den nya koncernen får namnet Hilding Anders AB * Atle blir största ägare, med 36 procent * Koncernen beräknas börsnoteras inom två år * Affären är villkorad av ett godkännande från berörd konkurrensmyndighet Sängtillverkaren Hilding Anders går samman med Apax och bildar Europas tredje största sängtillverkare med en årsomsättningstakt om knappt en miljard kronor, ett resultat före finansnetto och goodwill om cirka 110 miljoner kronor och drygt 500 anställda. Den nya koncernen får namnet Hilding Anders och har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland och Litauen. VD för Hilding Anders blir Bengt Adolfsson och styrelseordförande blir Apax VD Anders Hultman. Huvudkontoret förläggs till Hästveda i Skåne. Det nya Hilding Anders kommer fortsatt att ha en stor försäljning av Private Labels till bland annat IKEA, MIO och Europa Möbler. Därutöver tillverkar och marknadsför koncernen resårsängar, täcken, kuddar och bäddmadrasser under de egna varumärkena Ekens, Hilding, Scapa, Tibro Bädden, Stjärnbädden och ScandiSleep. Varumärkena är redan i dag väl etablerade i detaljistledet med kompletterande positioner inom olika segment på sängmarknaderna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-24 62 10 TELEFAX 08-21 10 21 ORG NR 556454-8799 Ägare i den nya koncernen blir Atle, 35,6 %, Bengt- och Ann-Charlotte Adolfsson 18,2 %, Anders Hultman, 7,6 %, Yngve Conradsson, 7,6 %, Skandia Investment 5,6 % samt Bure, 4:e AP Fonden och Handelsbanken Liv via Nordic Capital, 25 %. Lars Gårdö, VD Atle: "Det är glädjande att vi så snabbt lyckats genomföra den här affären. Redan när Atle i januari detta år förvärvade 60 procent i Hilding Anders deklarerade vi våra planer på att skapa en koncern som har den styrka som krävs för en fortsatt expansion i Europa. Kort därefter medverkade vi i ett första förvärv av den finländska sängtillverkaren Unituli. Genom sammanslagningen med ett likvärdigt och starkt Apax, där vi är delägare med 15 procent, skapar vi nu en miljardkoncern med stora synergieffekter som inom två år är moget för en börsnotering." Bengt Adolfsson, VD Hilding Anders: "Ett första etappmål för den nya koncernen är att inom två år ha en omsättning som stadigt överstiger en miljard kronor, med en lönsamhet på 8-12 procent. Inom fem år ska vi vara norra Europas största tillverkare av resårsängar samt en av de största i världen. För att lyckas i den processen krävs fortsatta strukturaffärer, innovationer och ökad effektivitet. Den här affären skall ses i ljuset av den strategin. Vi kommer i den nya koncernen också fortsatt att prioritera en hög innovationstakt. Ett vidare steg i den riktningen är ett nyligen genomfört förvärv av utvecklingsföretaget Newtec. Affären är strategisk då det tidigare Hilding Anders under senare år tillsammans med Newtec utvecklat egna produktionslinjer. Tekniken har lett till att Hilding Anders har en mycket hög produktivitet." Stockholm den 21 oktober 1998 Atle AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Gårdö, VD Atle AB; tel 08-24 62 10 Bengt Adolfsson, VD Hilding Anders AB: tel 0451-304 05 BILAGA (Det nya) Hilding Anders AB Hilding Anders och Apax är två företag med stark förankring på den nordiska möbelmarknaden. Båda företagen tillverkar både Private Labels och egna varumärken och har en kundstruktur som är likartad. Atle förvärvade i januari 1998 60 procent i det "gamla" Hilding Anders av Bengt och Ann-Charlotte Adolfsson som kvarstod som ägare till 40 procent av bolaget. Kort därefter förvärvade Hilding Anders finländska Unituli. Hilding Anders har sedan det brutna räkenskapsåret 93/94 fyrdubblat omsättningen till 370 miljoner kronor och har i dag 225 anställda. 1997 utsågs företaget av IKEA till "Årets Leverantör". Utöver försäljningen av Private Labels tillverkar och marknadsför Hilding Anders resårsängar, täcken, kuddar och bäddmadrasser under de egna varumärkena Ekens och Hilding. Företaget säljer omkring 300.000 sängar per år och har tillverkning i Hästveda, Tollarp, Falkenberg, Finland och Estland. Nordic Capital förvärvade den 2 oktober 1997 60 procent i Apax. Genom delägarskap i Nordic Capital gav affären Atle en indirekt ägarandel om 15 procent i Apax. Familjerna Hultman och Conradsson kvarstod som ägare till 30 procent av bolaget och Skandia Investment med 10 procent. Apax har en omsättning om 470 miljoner kronor och 300 anställda. Apax säljer omkring 400 000 sängar per år och har tillverkning i Rydaholm, Tibro, Danmark, Finland och Litauen. Utöver Private Labels, säljer Apax de egna varumärkena Tibro Bädden, Scapa och Scandi Sleep. Atle AB Atle är investmentbolag som investerar i och utvecklar små och medelstora företag vilka oftast är onoterade. Atles kärnkompetens är affärsutveckling, vilket innefattar förmåga att finna intressanta företag, skapa förvärvssituationer och genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande utveckla och efter en tid hitta nya lämpliga hemvister för ägda företag. Atle, som börsintroducerades 1993, har en omsättningstakt på helårsbasis om cirka 9 miljarder kronor och har sammanlagt 7000 anställda. Sedan börsintroduktionen har antalet aktieägare stigit till drygt 11.000. Verksamheten drivs i de sju affärsområdena Atle Karolin Verkstadsindustri, Atle Tjänste & Handel, Atle Miljöteknik, Atle Informationsteknologi, Atle Livsmedelsprodukter, Atle Mergers & Acquisitions och Atle Development. Nordic Capital Nordic Capital är ett ledande riskkapitalbolag i Norden. Som aktiv ägare medverkar Nordic Capital till att utveckla, omstrukturera och förädla sina portföljföretag. Sedan starten 1990 har Nordic Capital gjort 21 företagsförvärv med en samlad omsättning om 24 miljarder kronor. Fyra av dessa företag - Intentia, Meda, BT Industries och Karlshamns - har börsintroducerats. Nordic Capital fond III, som startade våren 1998, uppgår till 3,2 miljarder kronor. Bland investorerna återfinns Atle, Handelsbanken Liv, Sjätte AP- fonden, Bure, Pohjola, Tryg-Baltica, Norsk Hydro samt ett antal institutionella investorer i USA och England. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00120/Svensk.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/21/19981021BIT00120/Svensk.pdf

Dokument & länkar