Atle bildar miljardkoncern med sikte på börsnotering inom två år

Atle bildar miljardkoncern med sikte på börsnotering inom två år * Atle-ägda Hägglunds Drives AB och finländska GSH International Oyj, med en genomsnittlig årlig tillväxt om 25 procent, bildar en gemensam koncern * Den nya gruppen omsatte pro forma 1999 1,2 miljarder kronor med ett resultat före finansnetto och goodwill om cirka 90 miljoner kronor * Atle blir största ägare, med 72 procent av kapital och röster * Koncernen utgör en plattform för fortsatta förvärv och beräknas börsnoteras inom en tvåårsperiod * Affären är villkorad av ett godkännande från berörda konkurrens- myndigheter Atle-ägda Hägglunds Drives AB och finländska GSH International Oyj bildar ett starkt internationellt företag inom området kvalificerade kundanpassade hydraulik-system. Affären är ett första steg och väntas byggas på med kompletterande förvärv av verksamheter inom samma sektor. Målet är att ägarna ska söka notering av bolaget inom en tvåårsperiod. Den nya gruppen omsatte pro forma 1999 1,2 miljarder kronor, med ett resultat före finansnetto och goodwill om cirka 90 miljoner kronor, motsvarande en marginal före skatt om 7,5 procent. Atle blir största ägare i det nya bolaget, med 72 procent av röster och kapital och GSH International Oyj;s tidigare ägare kommer att äga resterande del. Hägglunds Drives, som till idag ägts till 100 procent av Atle, är en ledande leverantör på världsmarknaden för kvalificerade hydrauliska drivsystem för applikationer inom industrin, offshore och den marina sektorn. Bolaget har huvudkontor och fabrik i Mellansel och dotterbolag i 14 länder. Hägglunds Drives omsatte 1999 735 miljoner kronor, med ett resultat om 46 miljoner kronor. ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 GSH International Oyj, som innan samgåendet ägdes av ledningen tillsammans med några finansiella investorer, är världsledande på ickesvetsade rörsystem, baserade på en egenutvecklad kopplingsprincip. Produkterna vänder sig i stor utsträckning till samma marknadssegment som Hägglunds Drives system och ingår redan till viss del i Hägglunds Drives produkter. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors och dotterbolag i 12 länder. GSH är ursprungligen ett MBO ur Kone och har sedan 1994 haft en genomsnittlig tillväxt överstigande 25 procent årligen med god lönsamhet. Företaget omsatte 1999 438 miljoner kronor, med ett resultat om 42 miljoner kronor. Anders Lindblad, nuvarande VD för Hägglunds Drives, kommer att utses till VD och koncernchef för den nya gruppen. Koncernledningen kommer därutöver att bestå av ledningspersoner från såväl GSH som Hägglunds Drives. Den nya ledningen kommer att börja arbeta så fort godkännande från berörda konkurrensmyndigheter erhållits. Bo Ulván, VD Atle Industri: " Redan när Atle i januari 1998 förvärvade Hägglunds Drives deklarerade vi våra planer på att skapa en koncern som har den styrka som krävs för en fortsatt expansion i världen. Genom sammanslagningen med GSH International skapar vi nu en miljardkoncern med betydande samordnings-effekter, en plattform för kommande förvärv och ett företag som inom två år är moget för en börsnotering." Stockholm 2000-03-10 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Ulván, VD Atle Industri, tel 08-678 16 10 Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 14.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00470/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00470/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar