Atle förvärvar Bierregaard

Atle Tjänste & Handel förvärvar Bierregaard @ Atle förvärvar Bierregaard, ett grossistföretag inom VVS-branschen som omsätter drygt 100 miljoner kronor @ Förvärvet är ett led i Atle Tjänste & Handels satsning på teknikorienterade handelsföretag med högt applikationskunnande Bierregaard, som tidigare ingått i Beijer Alma AB, är ett grossistföretag inom VVS-branschen med inriktning på produkter avsedda att fästa, koppla och täta rör. Gentemot rörentreprenörer arbetar företaget med hela produktsortimentet inom VVS. Bierregaard huvudkontor ligger i Malmö och via filialkontor och hämtlager i strategiskt viktiga områden skapas en rikstäckande verksamhet. Bierregaard, som kommer att ingå i affärsområde Atle Tjänste & Handel, omsatte 1998 102 miljoner kronor, genererade ett resultat om 3,8 miljoner kronor och har 39 anställda. Stig Karlsson, VD Atle Tjänste & Handel: "Genom förvärvet av Bierregaard tillförs affärsområdet ett välskött, anrikt företag som är mycket stabilt och som visar god resultatgenerering även vid nuvarande låga aktivitet inom byggbranschen. Vi bedömer Bierregaards tillväxtmöjligheter som goda inte minst på grund av att företaget utvecklat en specifik strategi, där kundrelationerna bygger på personlig försäljning och lokal distribution". I Atle Tjänste & Handel ingår tre företag med ett likartat arbetssätt; Näsströms System som är verksamma inom hydraulik, AKA Tempcold som arbetar inom kyla samt Bierregaard som är verksamt inom VVS-området. Kännetecknande för företagen är att man förenar rollen som kostnadseffektiv distributör med uppgiften att ge kunden tekniskt "know-how". Efter förvärvet stiger Atle Tjänste & Handels årliga omsättning till drygt 2,4 miljarder kronor. Stockholm den 12 maj 1999 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Stig Karlsson, VD, Atle Tjänste & Handel AB, tel 070-641 13 45. Bo Cnattingius, VD Bierregaard, tel 040-664 24 81 ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 BILAGA 2 (2) Atle AB Atle är ett investmentbolag som investerar i och utvecklar små och medelstora företag vilka oftast är onoterade. Atles kärnkompetens är affärsutveckling, vilket innefattar förmåga att finna intressanta företag, skapa förvärvssituationer och genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande utveckla och efter en tid hitta nya lämpliga hemvister för ägda företag. Normalt görs förvärv i någon form av avgörande utvecklingsfas i samband med att företaget önskar expandera, en strukturaffär vore optimal för dess fortsatta utveckling eller dylikt. Genom att de förvärvade bolagen oftast inte är börsnoterade och koncernen alltid deltar aktivt i deras utveckling skiljer sig Atle från traditionella investmentbolag. I samband med att Atle träder in som ägare planeras för när Atles arbete ska vara slutfört och koncernen ska sälja sitt innehav i företaget. Detta sker normalt inom tre till sju års tid. Atle, som börsintroducerades 1993, omsatte 1998 9,6 miljarder kronor och har knappt 8000 anställda. Sedan börsintroduktionen har antalet aktieägare stigit till 15.000. Verksamheten drivs i de sex affärsområdena Atle Karolin Verkstadsindustri, Atle Tjänste & Handel, Atle Miljöteknik, Atle Informationsteknologi, Atle Mergers & Acquisitions och Atle Företagskapital. Atle Tjänste & Handel Atle Tjänste & Handel är ett affärsområde för Atles investeringar i tjänste- och handelsföretag. Affärsområdet eftersträvar investeringar i företag med goda tillväxtmöjligheter eller struktureringspotential. Affärsidén ska i varje bolag baseras på ett unikt koncept eller en betydande marknadsandel. Efter förvärvet av Bierregaard omsätter affärsområdet 2,4 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00030/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00030/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar