Atle fullföljer erbjudandet till Martinssons aktieägare

Atle fullföljer erbjudandet till Martinssons aktieägare Atles innehav i Martinsson uppgår till 97,8% av kapitalet och 98,4% av rösterna Anmälningstiden förlängs till och med den 30 november 1999 Aktieägare i Martinsson Gruppen AB (publ) ("Martinsson") motsvarande 32,5 procent av aktierna och 30,6 procent av rösterna i bolaget har accepterat erbjudandet från Atle AB (publ) ("Atle") från den 19 oktober 1999 om att avyttra sina A- respektive B-aktier i Martinsson för 84,50 kronor kontant per aktie. Inklusive de aktier som Atle ägde vid tidpunkten för erbjudandets lämnande och de aktier som Atle löpande förvärvat kontrollerar Atle 97,8 procent av aktierna och 98,4 procent av rösterna i Martinsson. I syfte att ge kvarvarande aktieägare en möjlighet att acceptera Atles erbjudande förlängs anmälningsperioden till och med den 30 november 1999. Atle kan också komma att förvärva aktier direkt på marknaden. Likviddag för de aktieägare som lämnat in aktier under ordinarie anmälningstid är beräknad till den 25 november 1999. För de aktieägare som väljer att lämna in aktier under den förlängda anmälningstiden är likviddag beräknad till den 10 december 1999. Efter avslutad anmälningsperiod har Atle för avsikt att begära tvångsinlösen av utestående aktier samt att begära om avnotering av Martinssons aktier på OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information kontakta: Lars Gårdö, VD i Atle AB tel 08-506 101 11 Bengt Paulsson, VD i Atle IT tel 08-506 101 31 Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA eller Kanada. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00360/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar