Atle går in som delägare i Proline AB

Atle går in som delägare i Proline AB * Atle förvärvar 30% i Gävlebaserade Proline AB * Prolines metod att reparera rör i fastigheter är unik och skapar därigenom en mycket stor marknadspotential Proline AB med dotterbolaget Svensk Rörinfodring AB har patenterat en metod att bygga rör inne i befintliga avloppsrör och ventilationskanaler i fastigheter. Metoden är ur produktionssynpunkt både snabbare och billigare än konventionella metoder, där rören helt byts ut. Under produktionstiden, som är väsentligt kortare än vid traditionellt stambyte, behöver inte dyrbara evakueringar av hyresgäster genomföras. Sedan starten har företaget fördubblat sin omsättning varje år och nu siktar man även på en internationell expansion framförallt på den tyska marknaden. Under verksamhetsåret 1999/2000 kommer Prolines omsättning att uppgå till cirka 12 miljoner kronor med ett resultat om cirka 1,5 miljoner kronor. Företaget har 15 anställda. "Proline-metoden är idag relativt okänd på marknaden," säger Sten Edström, VD och även grundare av Proline. "Genom att Atle nu går in som ägare, skapas betydande förutsättningar för en offensiv marknadsbearbetning. Målsättningen är att Proline inom en 5-års period skall vara ett etablerat alternativ till övriga metoder när det gäller reparationer av avloppsrör." Jim Jonsson, Investment manager i Atle Tjänste & Handel: "Proline är ett spännande och innovativt företag med en inriktning som ligger helt rätt i tiden också ur miljösynpunkt - mer än 15 miljoner meter rör i lägenheter byggda under 60-talet måste bytas ut på grund av korrosion och sprickbildningar." ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-24 62 10 TELEFAX 08-21 10 21 ORG NR 556454-8799 1 (2) Stockholm 2000-03-31 Atle AB (publ) För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: Sten Edström, VD Proline, tel 026-51 53 86 Jim Jonsson, Investment manager i Atle Tjänste & Handel AB, tel 08-506 101 40 Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 14.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00340/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar