Atle IT säljer del av innehav i DV Sweden AB

Atle IT säljer del av innehav i DV Sweden AB * Exitvinst 62 miljoner kronor * Årlig förräntning 57 procent Atle IT har sålt 600.000 aktier i DV Sweden AB, motsvarande cirka 11 procent av antalet aktier och röster. Den koncernmässiga exitvinsten av försäljningen blev 62 miljoner kronor. Den genomsnittliga årliga förräntningen på Atles investering i DV Sweden AB på hittills sålda aktier är därmed 57 procent, inklusive den försäljning som gjordes i samband med börsintroduktionen av DV Sweden AB i april 1999. Atle äger efter försäljningen drygt 20 procent av antalet aktier och röster i DV Sweden AB. Stockholm den 6 mars 2000 Atle AB (publ) Vid frågor, vänligen kontakta Bengt Paulsson, VD för Atle Informationsteknologi på telefon 08-506 101 30. Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Företaget arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 14.000 aktieägare. ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-24 62 10 TELEFAX 08-21 10 21 ORG NR 556454-8799 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar