Atle säljer innehavet i KMT till Nordstjernan med en exitvinst om 120 Mkr

Atle säljer innehavet i KMT till Nordstjernan med en exitvinst om 120 Mkr Atle säljer hela sitt aktieinnehav i Karolin Machine Tool AB (KMT) för 130 kronor/aktie till Nordstjernan AB. Affären omfattar 1.656.300 aktier motsvarande 33 procent av kapital och röster. Härtill kan under nästa år, beroende på kursutvecklingen, ett tillägg om ytterligare maximalt 10 kronor/aktie tillkomma. Försäljningen ger Atle en exitvinst i år om 120 miljoner kronor samt eventuellt högst 16 miljoner kronor ytterligare år 2000. Affären ligger i linje med Atles strategi att, efter en utvecklingsperiod, gå ur sina innehav. Förra året börsnoterade Atle det då helägda KMT med en exitvinst om 191 miljoner kronor. I samband med noteringen behöll Atle 33 procent av aktierna för att därmed säkerställa en kontinuerlig ägarstabilitet. Den nu annonserade affären utgör andra steget i Atles exit avseende KMT. KMT-gruppen tillverkar avancerade produktionsmaskiner inom områdena rörformning, plåtbearbetning och precisionsslipning. Under Atles ägarskap har gruppen haft en gynnsam utveckling. Sedan 1994 har nettoomsättningen ökat från 472 miljoner kronor till 943 miljoner kronor 1998. Resultatet före skatt har under samma period stigit från 9 till 91 miljoner kronor. Lars Gårdö, VD i Atle: "Det känns tillfredsställande att få överlämna huvudägarskapet i KMT till en långsiktig, stabil ägare med djupa traditioner i svenskt näringsliv. KMT är ett mycket bra bolag med goda förutsättningar att fortsätta sin fina utveckling." Stockholm den 30 november 1999 Atle AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Gårdö, VD Atle AB, tel 08-506 101 11. Bo Ulván, VD Atle Karolin Verkstadsindustri, 08-678 16 10, 070-229 99 39. Thomas Billing, VD Nordstjernan, 08-788 50 00. ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 Fakta Atle Atle arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att företaget investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling. Efter några år av arbete skall Atle, genom en börsnotering eller samgåenden, finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. Affärstakten är hög; tjugotalet bolag förvärvas per år. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 953 miljoner kronor 1998. Atle, som är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista, har cirka 15.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar