Atle säljer Lysekils

*Atle Mergers & Acquisitions har tecknat avtal om att sälja Lysekils Havsdelikatesser till isländska Bakkavör för cirka 72 miljoner kronor *Exitvinst cirka 20 miljoner kronor *Förvärvet är det största isländska förvärvet någonsin i Sverige och ett av de största isländska företagsförvärven utomlands överhuvudtaget Lysekils Havsdelikatesser förvärvades 1994 av dåvarande Atle Livsmedelsprodukter från KF och har sedan dess varit ett helägt dotterbolag inom investmentbolaget Atle. Förvärvet gjordes med syftet att under tiden inom Atle skapa en klar marknadstvåa inom segmentet havsdelikatesser. I enlighet med den nya strategin genomfördes under 1997 en stark omprofilering av bolaget där man bland annat bytte namn från Skandiakonserv till Lysekils Havsdelikatesser. Dessutom inleddes en satsning på egna varumärken. Genom att bolaget i Atles ägo blev fristående från KF kunde en organisk tillväxt skapas då kundkretsen bland annat breddades till Dagab och ICA. Härutöver har ett antal bolag förvärvats under de senaste åren. Under tiden i Atles ägo har Lysekils Havsdelikatesser ökat omsättningen från 129 miljoner kronor till 215 miljoner kronor, med ett resultat före skatt om 10 miljoner kronor 1998. Atle anser sig nu ha fullgjort sin ägarroll i Lysekils Havsdelikatesser och har därför ingått ett avtal att sälja bolaget till Bakkavör. Affären innebär en exitvinst för Atles del om cirka 20 miljoner kronor. Bakkavör bedöms kunna bidra positivt till Lysekils Havsdelikatesser fortsatta utveckling och affären ligger i linje med investmentbolaget Atles affärsidé att efter fullgjord uppgift gå ur sina innehav. Ralf Olofsson, VD Lysekils Havsdelikatesser: "Bakkavör är en stark isländsk industriell aktör som ger Lysekils mycket goda möjligheter att fullfölja sin nordiska strategi. Företaget förstärker därutöver Lysekils tillgång till högkvalitativa råvaror, vilket är en allt viktigare konkurrensfaktor. Den nya ägaren ger även Lysekils intressanta exportmöjligheter i Kontinentaleuropa". ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 2 (3) Gustav Bard, VD Atle Mergers & Acquisitions: "Vi har nu tagit Lysekils en bra bit i dess strategi att bli en stark tvåa på marknaden för havsdelikatesser i Sverige och i att expandera i Norden. Detta innebär att Atles ursprungliga mål med Lysekils nu är uppnådda. Bakkavör är en industriell ägare som kan tillföra bolaget den ytterligare kompetens och kapitalbas som krävs för en fortsatt expansion. Vi är därför övertygade om att Bakkavör kan bidra till den fortsatta utvecklingen av Lysekils Havsdelikatesser". Stockholm den 25 maj 1999 Atle AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustav Bard, VD Atle Mergers & Acquisitions, tel 08-506 101 00 Ralf Olofsson, VD Lysekils Havsdelikatesser, tel 0523-184 25 August Gudmundsson, Bakkavör, tel 009354-421 14 00 3 (3) BILAGA Bakkavör HF Bakkavör är en ledande isländsk producent och marknadsförare av olika typer av havsdelikatesser, med försäljning över hela Europa och i USA. Företaget har mycket framgångsrikt under de senaste åren etablerat sig med egna varumärken i bland annat Frankrike och England. Bakkavör hade 1998 en omsättning på 85 miljoner kronor. Bolaget ägs av Grandi (33%), en ledande börsnoterad isländsk fiskekoncern, företagsledningen (33%), norska Mills (9%) samt Kaupting (25%), en ledande isländsk bank. Genom förvärvet av Lysekils får Bakkavör en plattform för tillväxt på den nordiska marknaden samt tillgång till produktionskapacitet innanför EUs tullmurar avseende fisk och havsdelikatesser. Atle Mergers & Acquisitions Atle Mergers & Acquisitions investerar främst i mogna företag med väl identifierade möjligheter till värdeökning genom utvecklings- och förädlingsarbete. Tyngdpunkten inom affärsområdet ligger på strukturella frågeställningar, strategiutveckling och finansiell kompetens. Bolagen som Atle Mergers & Acquisitions investerar i bör ha en kompetent och erfaren ledning, en stark konkurrensposition och ett positivt kassaflöde. Det ska redan vid förvärvet gå att identifiera realistiska möjligheter att i framtiden avyttra innehavet. Atle Mergers & Acquisitions kan vara majoritets- eller minoritetsägare, men ägarandelen ska normalt överstiga 20 procent. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar