Atle säljer resterande innehav i Perlos Oy

Atle säljer resterande innehav i Perlos Oy * Exitvinst 84 miljoner kronor * Årlig förräntning 165 procent Atle M&A har sålt resterande innehav i Perlos Oy, motsvarande 303.851 aktier. Den koncernmässiga exitvinsten av försäljningen blev 84 miljoner kronor, motsvarande en årlig förräntning om 165 procent. Den genomsnittliga årliga förräntningen på Atles totala investering i Perlos Oy är därmed 117 procent, inklusive den delförsäljning som gjordes i juli 1999. Stockholm 2000-03-13 Atle AB (publ) Fakta Atle Atle är ett tillväxtföretag som inom fem år ska vara två till tre gånger så stort. Atle arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att Atle investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling för att efter några år finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 26 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har cirka 14.000 aktieägare. ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar