Atle säljer resterande innehav i Zeteco

Atle Karolin Verkstadsindustri säljer resterande del av sitt innehav i Zeteco till finska Partek-koncernen Partek har, med stöd av optionsavtal, påkallat köp av 162.736 A-aktier och 998.688 B-aktier i Zeteco AB från Atle. Förvärvet är för sitt slutförande beroende av godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter. Vid ett godkännande innebär affären en exitvinst för Atle om cirka 110 miljoner kronor. Atle har tidigare, den 8 april 1999, sålt 104.000 A-aktier och 639.000 B- aktier till Partek, med en exitvinst om cirka 70 miljoner kronor. Affären är i linje med Atles affärsidé att efter fullgjord uppgift gå ur börsnoterade innehav. Stockholm den 3 maj 1999 Atle AB (publ) ATLE AB (Publ) BOX 7308 103 90 STOCKHOLM BESÖKSADRESS: REGERINGSGATAN 48 TELEFON 08-506 101 00 TELEFAX 08-506 101 10 ORG NR 556454-8799 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00480/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar