Handelshuset Ekman & Co tecknar miljardorder

Handelshuset Ekman & Co tecknar miljardorder Av Atle delägda Ekman & Co har tecknat ett femårigt avtal om totalt ansvar för försäljningen av pappersmassaprodukter från Sulfitfabriken i Domsjö. Avtalet omfattar hela årsproduktionen som beräknas till närmare 200.000 ton, motsvarande en affärsvolym på en miljard kronor. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan. Atle, som idag utvecklar ett 100-tal bolag, förvärvade 37 procent i Ekman & Co i oktober 1999. Syftet med förvärvet är att, i enlighet med Atles affärsidé, bidra till att utveckla företaget under 3-7 år för att därefter finna lämpliga nya hemvister för bolaget. Ekman & Co representerar ett stort antal papperstillverkare och pappersmassabruk i framförallt Nordamerika, Europa och Asien. Via ett tjugotal kontor lokaliserade över hela världen marknadsför Ekman & Co papper och pappersmassa från dessa bolag. Under 1998 distribuerade Ekmankoncernen 1,8 miljoner ton papper och pappersmassa. Den totala affärsvolymen uppgick till 6,3 miljarder kronor, med ett resultatet efter finansnetto om 24 miljoner kronor. Övriga huvudägare i Ekman & Co är Skandia, familjen Ekman med stiftelser och anställda i Ekman. Stockholm den 10 januari 2000 Atle AB (publ) För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta: Olof Johansson, vVD Ekman & Co AB, tel 031-750 55 20 Lars Gårdö, VD Atle AB, tel 08-506 101 00 Fakta Atle Atle arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att företaget investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling. Efter några år av arbete skall Atle, genom en börsnotering eller samgåenden, finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. Affärstakten är hög; tjugotalet bolag förvärvas per år. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 953 miljoner kronor 1998. Atle, som är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista, har cirka 15.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00420/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar