Kenth-Åke Jönsson ny VD för Atles IT-investeringar

Kenth-Åke Jönsson ny VD för Atles IT-investeringar Närmare 20 av Atles cirka 100 investeringar utgörs av IT-företag. Kenth-Åke Jönsson, vice VD på TietoEnator Corp, har utsetts till ny VD för Atle Informationsteknologi. Kenth-Åke Jönsson efterträder nuvarande VD, Bengt Paulsson, som fyllt 60 år och övergår till att bli deltidsarbetande styrelseordförande i investeringsområdet. Nuvarande ordförande, Åke Lundqvist, kvarstår i styrelsen. Kenth-Åke Jönsson, 48 år, har arbetat som vice VD i Enator och TietoEnator sedan 1995, bland annat med ansvar för större förvärv och avyttringar. Kenth- Åke Jönssons primära uppgift blir att investera i nya IT-företag, samt anställa ytterligare investment managers inom IT-området. Bengt Paulsson kommer att ha ett fortsatt huvudansvar för redan gjorda IT-investeringar för att, i enlighet med Atles affärsidé, framöver exitera dessa. Lars Gårdö, VD Atle: "Det stora flödet av intressanta företag inom IT-området som Atle mottar gör att vi avser öka förvärvstakten inom detta område. Kenth- Åke Jönsson, med drygt 10 års erfarenhet av förändringsarbete inom svensk IT- industri bakom sig, bland annat inom Celsius och TietoEnator, är rätt man att förverkliga denna expansion. I Kenth-Åke Jönsson får Atle en person som skaffat sig en gedigen erfarenhet inom området och som, tillsammans med Bengt Paulsson, kommer att tillföra mycket i både små och stora IT-företag som förvärvas av Atle framöver." Kenth-Åke Jönsson, vice VD TietoEnator; "Det känns mycket bra att få denna möjlighet att inom ramen för Atles affärsidé aktivt utveckla intressanta IT- bolag. Jag ser det också som en stor fördel att kunna inrikta mig på nyinvesteringar, samtidigt som ordföranden, Bengt Paulsson, fortsätter utveckla nuvarande innehav. På det här sättet skapas en möjlighet till snabb expansion för ett av Atles mest lönsamma investeringsområden." Kenth-Åke Jönsson beräknas tillträda tjänsten som VD för Atles IT- investeringar den 1 mars 2000. Stockholm den 16 november 1999 Atle AB (Publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Gårdö, tel. 08-506 101 11, Kenth-Åke Jönsson, tel. 08-632 14 09 eller 070-587 89 78, Bengt Paulsson, tel. 506 101 30. Fakta Atle Atle arbetar med så kallade private equity investeringar. Det innebär att företaget investerar i onoterade bolag och aktivt arbetar med deras utveckling. Efter några år av arbete skall Atle, genom en börsnotering eller samgåenden, finna nya lämpliga hemvister för bolagen och därmed realisera värdetillväxten. Sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. Affärstakten är hög; tjugotalet bolag förvärvas per år. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 953 miljoner kronor 1998. Atle, som är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista, har cirka 15.000 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/16/19991116BIT00250/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar