Kvartalsrapport Atle

Kvartalsrapport januari - mars 1999 * Koncernens resultat efter finansiella poster blev 213 Mkr (516), varav exitvinster 136 Mkr (455) * Resultatet före skatt från affärsområdenas löpande rörelse ökade till 81 Mkr (40) * Under föregående år kom 88 % av koncernens exitvinster under första kvartalet. Under 1999 beräknas exitvinsterna fördelas jämnare över kvartalen * Begränsad ombyggnad av Studsviks USA-anläggning ger kapacitetshöjning. Kommersiell start i juni 1999 * Den goda utvecklingen bedöms fortsätta under 1999 Större händelser under 1999 Förvärv * 100 % av AKA Tempcold * 25 % av Media Technology * 24 % av Northern Technologies * 11 % i Cellavision * 16 % i Neoventa Medical Avyttringar * Hymo * V-Kran, konverterat till 12 % i Hemek * Innehavet i Håells * Del av innehavet i Mentorgruppen * Del av innehavet i Zeteco * Innehavet i Sabroe Refrigeration * Börsnotering av Digital Vision genomförd * Exitvinst vid samgående mellan Näckrosbuss och SL Buss ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00270/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00270/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar