ATMG och SiljanTurism AB etablerar samarbete

ATMG och SiljanTurism AB etablerar samarbete ATMG har tecknat ett 5-årsavtal gällande leverans av besöksmedier till SiljanTurismAB. Uppdraget omfattar utgivning av Besökskartan® och leverans av Internetstationer, InfoStationtm, i Orsa, Mora, Rättvik och Leksand. Samarbetet innebär en markant ökad marknadsnärvaro i Dalarna. SiljanTurism AB är ett nätverk av 630 företag och 4 kommuner som verkar för att främja turismen i Siljansbygden. Med ATMG:s besöksmedier som plattform ska besökaren få hjälp att hitta rätt i regionens utbud av upplevelser och aktiviteter. Samarbetet innebär även att ATMG etablerar en effektiv kanal för marknadskommunikation i Siljansbygden. -Tillgång till aktuell och vägvisande information är viktig del i besökarens helhetsupplevelse. Samarbetet ger oss tillgång till de produkter vi behöver för att kunna förse våra besökare med information och samtidigt marknadsföra vår region. ATMG:s Internetstationer är särskilt intressanta eftersom de ger helt nya möjligheter att publicera dagsaktuell information precis på de platser där de flesta av våra besökare rör sig, Lars-Olof Ericsson, vd SiljanTurism AB. Samarbetet öppnar flera möjligheter. Tillsammans med SiljanTurism AB kommer ATMG nu att kunna erbjuda ett mediepaket med bred regional täckning. Avtalet innebär att Besökskartan® blir officiell karta på fyra nya orter och att InfoStationtm-system kommer att placeras ut på varje tågstation och turistbyrå. ATMG kommer i fortsättningen att sälja all reklam på regionens kartor och i InfoStation. -Vi mycket glada över att få nöjet att arbete med SiljanTurism AB. ATMG har sedan tidigare ett samarbete med arrangörerna av Vasaloppet och med det här avtalet stärker vi kraftigt vår position i Dalarna. Siljansbygdens besöksnäring omsätter varje år ca 1,7 miljarder SEK och turismen utgör följaktligen en viktig målgrupp för företagen. Därmed finns det också ett stort intresse av att nå ut till de besökare som använder våra medier, Joachim Mårtensson, projektansvarig ATMG. För mer information, vänligen kontakta: Joachim Mårtensson, projektansvarig ATMG Tel 08 477 11 03. Mobil 0706 39 57 03 Martin Juhos, informationsansvarig ATMG Tel 031 758 89 06. Mobil 0705 19 44 69 ATMG- Artika Time Media Group ATMG är ett nordiskt medieföretag med särskilt fokus på besöksmedier och besöksindustrin. Med tryckta och digitala produkter och ett innehåll som stärker servicenivån på en ort, plats eller för ett evenemang öppnar ATMG effektiva kanaler för marknadskommunikation med människor i rörelse. ATMG sysselsätter 125 medarbetare i tre länder och ca 12 000 kunder utnyttjar vårt medieutrymme varje år. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B). Bland huvudägarna finns GP-koncernen, med en ägarandel om 3,6 procent. I ATMG ingår också dotterbolaget Netbook som är en internationellt erkänd leverantör av Internetbaserad bokningsteknologi. Mer information finns på www.atmg.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00420/bit0001.pdf

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar