Besparingsprogram inom ATMG

Besparingsprogram inom ATMG ATMG:s kärnaffär, medier med särskilt fokus på besöksnäringen, uppvisar fortsatt god lönsamhet. ATMG genomför dock åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheten utanför kärnaffären samt för att utnyttja synergier mellan olika kontor. Programmet innebär nedskärningar inom dotterbolaget Netbook och en samordning av ATMG:s norska och svenska verksamhet. De genomförda förändringarna förväntas ge resultat under slutet av 2001 och målsättningen är att nå en total besparing om 10 MSEK per år. Netbook I samband med att klimatet på de finansiella marknaderna försämrats ytterligare, har det visat sig ta längre tid än planerat att finna en ny ägarstruktur för dotterbolaget Netbook. ATMG har därför fattat beslut om att genomföra ett besparingsprogram för att nå balans mellan kostnader och intäkter inom Netbook. Programmet medför personalneddragningar och att allt utnyttjande av externa konsulttjänster avslutas. I samband med detta kommer Netbook även att slå av på tillväxttakten och istället fokusera på att stärka närvaron på befintliga marknader. Anders Forsberg, tidigare vice vd kommer att ta över som VD efter Lars Isacson. -Vi har en väldig tilltro till Netbooks verksamhet och produkter. Bolaget har en stark position på den internationella marknaden och en imponerande kundstock. Med det här besparingsprogrammet är jag övertygad om att vi skapar förutsättningar för att kunna förvalta den här positionen på bästa sätt, Christer Johansson, ATMG Norge Under augusti och september har ATMG genomfört en översyn av bolagets organisation med målsättningen att skapa en så effektiv verksamhet som möjligt. I samband med översynen har beslut fattats om att utlandskontoret i Oslo ska utvecklas till ett renodlat försäljningskontor. Förändringen innebär att merparten av all administration och produktion flyttas till Sverige. För mer information, vänligen kontakta: Christer Johansson, Vd och koncernchef ATMG Tel 031 758 89 00. Mobil 0707 55 63 36 Martin Juhos, informationsansvarig ATMG Tel 031 758 89 06. Mobil 0705 19 44 69 ATMG- Artika Time Media Group ATMG är ett nordiskt medieföretag med särskilt fokus på besöksmedier och besöksindustrin. Med tryckta och digitala produkter och ett innehåll som stärker servicenivån på en ort, plats eller för ett evenemang öppnar ATMG effektiva kanaler för marknadskommunikation med människor i rörelse. ATMG sysselsätter 125 medarbetare i tre länder och ca 12 000 kunder utnyttjar vårt medieutrymme varje år. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B). Bland huvudägarna finns GP-koncernen, med en ägarandel om 3,6 procent. I ATMG ingår också dotterbolaget Netbook som är en internationellt erkänd leverantör av Internetbaserad bokningsteknologi. Mer information finns på www.atmg.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00600/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00600/bit0001.pdf

Om oss

ATMG är en ledande nordisk leverantör av besöksmedier och tjänster med fokus på turism- och besöksnäring. Verksamheten sysselsätter 125 medarbetare i tre länder. ATMG-aktien är noterad på Aktietorget (ATMG B).

Dokument & länkar