Dela

Kontakt

 • Atrium Ljungberg AB
  Box 4200, 131 04 Nacka. Besök Sickla Industriväg 19
  08-615 89 00
  08-615 89 99
  http://www.al.se
 • Mari Edberg

  Kommunikationschef


  08-615 89 06
  0730-31 88 42
  http://www.al.se
 • Citat

  Just nu är det väldigt spännande på HiQ. Vi blir fler och fler – och det har aldrig varit så stort behov av tekniska lösningar, bra design och effektiv kommunikation som nu. Men för att kunna lösa det behöver vi ett bra ställe att vara på – och grejen är att det gamla i Stockholm har blivit för litet. Så nu är vi superglada att ha hittat Glashuset, en av Stockholms mest ikoniska byggnader. Och både Slussen och Södermalm känns mitt i prick för oss.
  Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ
  Vi är väldigt glada att ett så framgångsrikt företag som HiQ väljer att flytta sin verksamhet till Glashuset. Just nu sker det mycket i området och vi är säkra på att framväxten av Nya Slussen kommer att lyfta områdets attraktionskraft ännu mer framöver.
  Petter Klingofström, uthyrningschef kontor, Atrium Ljungberg
  Vi är stolta och glada över att få vara en del av utvecklingen av nya Slussen och Södermalm. Vid Mälarterrassen vill vi tillsammans med staden skapa en attraktiv och levande mötesplats, en plats som stärker och utvecklar hela Slussenområdet. Vi tar med oss vår mångåriga erfarenhet och kompetens av att bygga stadsmiljöer med inslag av kultur och restauranger, som vi bland annat gjort i Sickla med både Dieselverkstaden och Nobelberget.
  Ulrika Hellström, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg
  Med möjligheten att få markanvisningen vid Mälarterrassen ökar våra förutsättningar att skapa ett riktigt bra sammanhang på Södermalm, där olika verksamheter kan stärka och utveckla varandra.
  Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg
  Staden ser fram emot att samarbeta med Atrium Ljungberg. Den nya byggnaden är en viktig pusselbit för Slussen och vår gemensamma vision att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö, en mötesplats.
  Håkan Falk förvaltningschef på Exploateringskontoret, Stockholms stad
  - Vi har inlett första halvåret så offensivt som jag förväntade mig. Driftöverskottet ökade med 13 procent tack vare fastighetsförvärv, lyckade omförhandlingar och nyuthyrningar samt förlikning i en hyrestvist. Tre utvecklingsprojekt är beslutade och jag ser fram emot att under hösten arbeta för fler projektstarter och detaljplaners godkännande.
  Annica Ånäs. vd
  - Med en investering i egna fastigheter på närmare 750 miljoner kronor under första halvåret ligger vi i linje med vår investeringsprognos om 1,5 miljarder för året.
  Annica Ånäs, vd
  - Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Yamaha till Sickla och till Atrium Ljungberg. De är ett attraktivt tillskott till vår mix av hyresgäster och kommer att få mycket bra lokaler för sitt nya huvudkontor och showroom, med flera stora internationella företag som grannar. Vi ser att södra Stockholm växer sig allt starkare som kontorsdestination och Sickla Front erbjuder ett bra geografiskt läge med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till handel och service.
  Petter Klingofström, uthyrningschef Transaktion och Etablering på Atrium Ljungberg.
  - För att kunna fokusera på vår verksamhets utveckling och tillväxt krävs att vårt kontor stimulerar och underlättar vårt dagliga arbete. Sickla Fronts lokaler erbjuder oss en bra miljö för det, vi ser fram emot inflyttning och att få Atrium Ljungberg som hyresvärd.
  Elmir Andersson, Division Manager, Yamaha Motor Scandinavia AB
  – Vår uthyrning till Nordisk Film har möjliggjort att vi under året kan starta nya projekt i Uppsala och Malmö. Med en ny markanvisning i Uppsala växer vår projektportfölj ytterligare. Vi har nu möjlighet att investera 13 miljarder kronor inom den mark vi äger och de markanvisningar vi har.
  Annica Ånäs, vd
  – Vi ökar driftöverskottet med åtta procent - ett bra steg mot vårt mål om en tioprocentig ökning på årsbasis. Vi höjer vår prognos med 80 miljoner kronor till 1 135 miljoner kronor för helåret.
  Annica Ånäs, vd
  Det är glädjande att vårt fokus på medarbetarfrågor syns tydligt i årets resultat. Under året har vi bland annat jobbat med personliga hållbarhetsmål. Hållbara medarbetare är medarbetare som över tid mår bra, trivs och utvecklas vilket är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra affärer.
  Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg
  Atrium Ljungberg är just nu inne i en expansiv fas med många spännande projekt som rullar igång samtidigt. Det gör att vi är i behov av att rekrytera ännu fler medarbetare. Bland annat söker vi just nu flera projektledare med erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Jag hoppas att den här utmärkelsen kan locka ännu fler att vända sig till vår fantastiska arbetsplats.
  Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg
  Genom förvärvet har vi fördubblat vårt fastighetsbestånd i Göteborg och är nu en betydande aktör på Lindholmen. Långsiktigt kommer vi få ännu bättre möjligheter att erbjuda attraktiva lokaler för både befintliga och nya hyresgäster. Genom vårt lokala engagemang fortsätter vi samverka med staden och företag för att skapa mervärden för platsen.
  Monica Fallenius, affärsområdeschef Transaktion och Etablering på Atrium Ljungberg
  Göteborg är en mycket intressant marknad där Lindholmen är ett av de mest spännande områdena som utvecklas kraftigt just nu. Vi tror starkt på området och vill vara delaktiga i utvecklingen och skapa hållbara stadsmiljöer som stödjer stadens framtidsvisioner.
  Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
  Nordisk Film är ledande inom biografdrift i Danmark och Norge. Vi har länge undersökt möjligheten att visa film även på den svenska marknaden, en marknad som vi tror har möjlighet att växa. Med det här avtalet får vi ett bra fotfäste i två av Sveriges största städer.
  John A. Tønnes, direktör för Nordisk Film Biografer
  Atrium Ljungbergs vision är att skapa stadsmiljöer som lever alla tider på dygnet. I det arbetet är biografer en viktig del då det skapar ett utbud efter ordinarie öppettider. I Nordisk Film har vi funnit en erfaren samarbetspartner som kommer kunna erbjuda ett attraktivt och innovativt underhållningsutbud.
  Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
  Dagens biografbesökare eftersöker den exklusiva och stämningsfulla biografupplevelsen som vi kan leverera. Med vår erfarenhet från Danmark och Norge vill vi bidra till att lyfta den svenska biomarknaden och skapa nya attraktiva möjligheter för de svenska biografbesökarna.
  John A. Tønnes, direktör för Nordisk Film Biografer
  Biografmarknaden växer och vi har en stark tro på att bio även i framtiden kommer vara ett av de populäraste kulturvalen. Biografen erbjuder underhållning och socialt umgänge för hela familjen – det är ett riktigt socialt medium, något som folk efterfrågar mer än någonsin. Därför arbetar vi målinriktat på att utvidga vår affär.
  John A. Tønnes, direktör för Nordisk Film Biografer
  Kvarteret Nod skapades som ett kompetenskluster mot ICT, Informations- och kommunikationsteknik och vi har varit konsekventa med konceptet hela vägen. Idag finns bara 600 kvadratmeter vakant yta kvar i fastigheten.
  David Nilsson, uthyrare på Atrium Ljungberg
  Det har varit en spännande resa sedan 2014, där mycket har överträffat våra förväntningar.Samarbetet med företagen i huset och övriga Kista ger avtryck både på våra elever, hur utbildningen utvecklas och på samarbetsföretagen. Utformningen av Nod med olika aktörer och många mötesplatser är en fungerande smältdegel.
  Patrick Vestberg, rektor för Stockholm Science & Innovation School
  – Vi är glada att kunna erbjuda investerare med hållbarhetsfokus en möjlighet att investera i Atrium Ljungberg. Vårt hållbarhetsarbete är helt integrerat i affärsprocessen och steget att erbjuda gröna obligationer känns som ett naturligt led i finansieringen av våra långsiktigt hållbara fastigheter.
  Annica Ånäs, vd
  – Intresset för de gröna obligationerna har varit stort bland både nya och befintliga investerare. Vi har också märkt en ökad efterfrågan efter att vi fått vår publika rating från Moody´s.
  Martin Lindqvist, cfo
  Sjömansinstitutet har ett unikt läge invid Slussen med milsvid utsikt över Saltsjön och Stockholm. Detta i kombination med väl tilltagna våningshöjder gör lokalerna väldigt attraktiva. Här finns spännande uthyrningsmöjligheter som kan utgöra komplement till våra lokaler i Glashuset. Det finns även möjlighet att utveckla fastigheten i framtiden.
  Monica Fallenius, affärsområdeschef för Transaktion och Etablering på Atrium Ljungberg
  Genom förvärvet stärker vi vår position på en viktig delmarknad i Stockholm. På sikt, när vår markanvisning framför Glashuset ska realiseras, ser vi den här fastigheten som en pusselbit för vår helhetsplanering av området.
  Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
  - Nu har vi en tydlig strategi för vårt bostadserbjudande och har anpassat organisationen efter den nya satsningen. Vi ska bygga bostäder på våra befintliga områden med kvalitet och med tydlig identitet. Bostäderna kommer bidra till en blandad stadsmiljö som lever dygnet runt och stärka vårt totala erbjudande.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  - Med starka finanser och kreditbetyget Baa2 med stabil utsikt från Moody’s ser vi goda möjligheter att finansiera oss till konkurrenskraftiga villkor.
  Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg
  Vi levererar ett stabilt resultat och överträffar vår prognos. Trots en stor avyttring under 2015 och en lägre investeringstakt 2014-2015 så levererar vi ett något högre driftöverskott än föregående år. Under 2017 räknar vi med att starta projekt med en total investeringsvolym om drygt två miljarder kronor, flera av dessa med färdigställande 2018-2019. Potentialen är betydande genom vår stora projektportfölj, där vår nya bostadsaffär är en viktig pusselbit för att bygga hållbara stadsmiljöer.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  Förvärv som vi genomförde under 2016 kommer ge ökade intäkter för 2017. Prognosen för 2017 uppgår till 1 055 mkr före värdeförändringar och skatt, att jämföra med utfallet om 965 mkr för 2016.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  – Att ansöka om ett kreditbetyg från ett kreditvärderingsinstitut känns naturligt då det ytterligare kommer förbättra våra möjligheter att finansiera oss via kapitalmarknaden till goda villkor. Det bra rating-betyget vi fått är en bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet.
  Martin Lindqvist, cfo Atrium Ljungberg
  Omsättningsutvecklingen visar att Gränbystaden är en bra plats att utveckla handel och mötesplatser på.
  Jan Hammarling, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg
  Nu tar vi nästa steg i utvecklingen mot Uppsalas andra stadskärna när vi inviger de första lägenheterna hösten 2017.
  Jan Hammarling, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg
  Vi har arbetat fokuserat och framgångsrikt med utbud och tillgänglighet. Bland annat har Burger King och Kronans apotek öppnat under året och vi märker redan att det är uppskattade aktörer.
  Chris Helin, Marknadsområdeschef hos fastighetsägaren Atrium Ljungberg
  Stamkunderna är såklart Haningeborna, men det är roligt att Port 73 har en sån dragningskraft på kunder från Tyresö, Huddinge, Nynäshamn och de södra delarna av Stockholm. Planerna för 2017 är att fortsätta utveckla upplevelsen på plats, så att våra kunder känner sig ännu nöjdare med att besöka oss ofta. Både genom nya butiker, men också genom lite mer oväntade inslag.
  Chris Helin, Marknadsområdeschef hos fastighetsägaren Atrium Ljungberg
  Tillsammans med våra nya hyresgäster skapar vi nu ytterligare en extraordinär mötesplats i Kista. Konceptet ”Kista +” innebär ett förändrat yttre, modern digital kommunikation och utveckling av gemensamma funktioner, bland annat i bottenvåningen och i gatumiljön. Utvecklingen och omprofileringen har spelat en stor roll i IBMs beslut och vi känner stor tillförsikt i att också kunna attrahera andra hyresgäster för de återstående översta tre planen (omkring 5 000 kvm) i huset.
  Petter Klingofström, uthyrningschef, Atrium Ljungberg
  Efter en längre tids utvärdering av nya framtida lokaler har valet fallit på Kista+ tack vare det strategiska läget och den kreativa diskussion vi haft med Atrium Ljungberg. Vi ser att vi tillsammans kommer att kunna utveckla en ny modern mötesplats för våra partners och kunder, samt inte minst skapa en innovativ modern arbetsplats för våra medarbetare.
  Johan Rittner, VD IBM Svenska AB
  – Sedan 2011 certifierar Atrium Ljungberg alla större nybyggnationer för handel och kontor med Breeam och från 2016 bostadshus med Miljöbyggnad. Betyget ”Breeam Very Good” är en framgång och bekräftelse på ett konsekvent hållbarhetsarbete
  Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.
  Medborgarplatsen är en av Stockholms viktigaste mötesplatser men har en delvis outnyttjad potential. Atrium Ljungberg är en seriös och långsiktig aktör som har tydliga och spännande visioner för platsen och vi ser positivt på att de vill utveckla saluhallsdelen. Stockholms stads mål är att öka folklivet kring Söderhallarna och Medborgarplatsen och genom att hallarna utvecklas stärks möjligheterna till det.
  Jan Valeskog, ordförande för fastighetsnämnden i Stockholms stad
  Vi vill att Söderhallarna ska bli stockholmarnas självklara mötesplats för mat, kultur och kreativitet på Södermalm. Genom att utveckla Söderhallarna och göra dem ännu mer tillgängliga och attraktiva vill vi också bidra till ökat folkliv och ökad trygghet runt Medborgarplatsen. Förvärvet av Söderhallarna är ett led i vår strategi att skapa sammanhängande stadsmiljöer med en intressant blandning av innehåll.
  Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg
  -Vi är stolta och glada över att kunna välkomna PwC till Sickla och till Atrium Ljungberg. PwC får toppmoderna lokaler i ett nybyggt hus vägg i vägg med Sicklas stora utbud av restauranger, shopping, kultur och service. Vi ser en stor efterfrågan på kontorslokaler i Sickla och har stora utvecklingsplaner för hela området. Just nu bygger vi ytterligare två kontorshus som kommer att färdigställas 2018
  Åke Reichard, marknadsområdeschef Sickla väst, Atrium Ljungberg
  Uppsala är en av Sveriges snabbast växande städer och som fastighetsaktör och stadsutvecklare har vi ett stort ansvar att ta i den utvecklingen. Atrium Ljungberg bygger levande stadsmiljöer och attraktiva mötesplatser där moderna kontor är en viktig del vid sidan av inspirerande boenden, shopping, upplevelser och kultur
  Petter Klingofström, uthyrningschef kontor, Atrium Ljungberg
  Atrium Ljungberg har en stor och intressant projektportfölj som jag ser fram emot att vara med och utveckla. Det ska bli fantastiskt spännande och roligt att få bidra till att skapa nya platser för människor att bo, verka och trivas på. Atrium Ljungberg är ett välrenommerat långsiktigt bolag med djupa grundvärderingar som jag delar och där relationer mellan människor står i centrum, både vad gäller medarbetare och i affärsrelationer.
  Monica Fallenius
  Jag är glad att vi lyckats rekrytera Monica Fallenius som har ett stort affärsdriv och en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Monica har ett erkänt gott ledarskap och kommer dessutom komplettera ledningsgruppen på ett utomordentligt sätt.
  Annica Ånäs
  Vi är stolta över att vi utmärker oss och ligger över genomsnittet i branschen. Men vi är inte nöjda än – på sikt vill vi nå högsta betyg i CDP:s utvärdering. Det är en viktig kvalitetsstämpel som visar kunder, kommuner och våra investerare att vi tar ett långsiktigt ansvar för vår klimatpåverkan och klimatanpassning
  Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg
  - Vi har genomfört flera positiva omförhandlingar och uthyrningar de tre första kvartalen vilket resulterat i att hyresintäkterna för jämförbart bestånd ökade med 3,6 procent. Vår nettouthyrning under samma period uppgick till drygt 90 miljoner kronor vilket borgar för högre hyresintäkter i framtiden.
  Annica Ånäs, vd
  - Vi fortsätter att arbeta systematiskt med vårt hållbarhetsarbete. Därför är det mycket glädjande att vi i oktober fick utmärkelsen för årets bästa Breeam-projekt av organisationen Sweden Green Building Council. Utmärkelsen avser en nybyggnad i Gränbystaden i Uppsala där vårt målinriktade sätt att utöka sociala funktioner och anlägga mötesplatser lyfts fram.
  Annica Ånäs, vd
  – Vi är glada och stolta över att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas så här. Vi har arbetat systematiskt i många år med miljöfrågor men framför allt med hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv. Så det är extra kul att vi får pris för vårt arbete med social hållbarhet
  Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.
  – Vi vill bidra till att fler nyanlända får arbete. Samtidigt får besökare och boende i området tillgång till en bra tjänst. Vårt hållbarhetsarbete vilar på flera ben, där social hållbarhet är en viktig aspekt. Genom att samarbeta med Hand Help får vårt hållbarhetsarbete på Port 73 i Haninge en extra skjuts.
  Chris Helin, marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg
  Hållbar stadsutveckling är vår kärnverksamhet och vi är glada över att vara en del av utvecklingen av ett hållbart Barkarbystaden. De gemensamma ambitionerna i avsiktsförklaringen är en bra grund för att nå visionen om vårt kommande projekt, Bas Barkarby, som en miljömässigt och socialt hållbar mötesplats.
  Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg
  E.ON vill ta en aktiv del i Barkarbys utbyggnad och långsiktiga helhetslösningar vilket även ligger helt i linje med vår strategi för den växande Stockholmsregionen. Tillsammans med Atrium Ljungberg och Järfälla kommun bidrar vi genom nya och etablerade kundanpassade energilösningar till ett hållbart Järfälla och till att ställa om till ett mer förnybart Sverige.
  Stefan Håkansson, vd E.ON Värme
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp