Årsredovisning Atrium Ljungberg 2011

 

Atrium Ljungbergs årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se.
Årsredovisningen kommer under mitten av vecka 12 att distribueras till aktieägare som önskat en tryckt version. Den kan även beställas via Atrium Ljungbergs webbplats www.atriumljungberg.se och via huvudkontoret tel. 08- 615 89 00, fax 08-615 89 99 eller info@atriumljungberg.se.

Stockholm 2012-03-05
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Mari Edberg, informationsansvarig Atrium Ljungberg. Tel: 0730-31 88 42

mari.edberg@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, NOD i Kista, Gränby Centrum i Uppsala, Mobilia i Malmö och Igor i Västerås är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.

www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar