Atrium - LjungbergGruppen säljer fastighet i Huddinge

Atrium- LjungbergGruppen har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Riggen 1 i Vårby, Huddinge Kommun. Fastigheten omfattar 16 000 kvm kommersiell yta.
Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 73 Mkr med tillträde den 15 oktober 2007.
Köpare är ett bolag inom Broadgate & Stendörren koncernen.

Atrium-LjungbergGruppens affärsidé är att utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv förvärva, utveckla och förvalta handelsfastigheter i Sverige och kontorsfastigheter i storstadsregioner.
Försäljningen sker som ett led att renodla verksamheten i enlighet med affärsidé och strategi.
Försäljningen medför en positiv resultatpåverkan efter skatt med 30 Mkr i koncernen.


Stockholm 2007-10-15
LjungbergGruppen AB (publ)

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar