Atrium Ljungberg emitterar 500 miljoner under MTN-program

Atrium Ljungberg har genomfört en första emission om 500 mkr under sitt nyligen kommunicerade MTN-program. Emissionen är en 4-årig obligation om 500 mkr med rörlig ränta, 3M Stibor + 1,50 %.

Obligationen är icke säkerställd och utgör ett komplement till bolagets befintliga finansiering.

- Emissionen var övertecknad och vi kommer i framtiden att göra fler emissioner under programmet. Likviden kommer användas till att amortera bankskuld men även till att finansiera vår projektutveckling, säger Annica Ånäs, cfo.

Emissionsinstitut för Atrium Ljungbergs första obligation var Handelsbanken Capital Markets.

Nacka, 2013-11-08
Atrium Ljungberg AB (publ)


För frågor och ytterligare information kontakta:

Annica Ånäs, cfo, Atrium Ljungberg, Tel: 070-341 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Albert Olofsson, finanscontroller, Atrium Ljungberg, Tel: 070-341 53 19
albert.olofsson@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2013.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Kvarteret Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.
www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Emissionen var övertecknad och vi kommer i framtiden att göra fler emissioner under programmet. Likviden kommer användas till att amortera bankskuld men även till att finansiera vår projektutveckling.
Annica Ånäs, cfo, Atrium Ljungberg