Atrium Ljungberg får höjt betyg i global klimatutvärdering

Atrium Ljungberg höjer sitt betyg för andra året i rad i CDP:s globala utvärdering där företags klimatarbete betygsätts. Tusentals företag utvärderas och Atrium Ljungbergs betyg är bättre än det nordiska genomsnittet i fastighetsbranschen. 

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vår verksamhet en betydande klimatpåverkan. Därför är det viktigt att vi tar ansvar och detta är ett kvitto på att vi ökat takten i vårt klimatarbete. Det motiverar oss att jobba ännu hårdare med att minska vår klimatpåverkan framöver, säger Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

CDP utvärderar hur företag och organisationer arbetar med sin klimatpåverkan. De som medverkar utvärderas bland annat inom områden som strategi, riskhantering, utsläppshantering och uppföljning.

Atrium Ljungberg höjer sitt betyg till B, vilket är det tredje högsta betyget. Företag som godkänns av CDP ges ett betyg från A till D.  Det innebär att Atrium Ljungberg nu ligger över genomsnittet bland Nordens fastighetsägare. Särskilt bra betyg får Atrium Ljungberg för arbetet med utsläppshantering och riskhantering.

Vi är stolta över att vi utmärker oss och ligger över genomsnittet i branschen. Men vi är inte nöjda än – på sikt vill vi nå högsta betyg i CDP:s utvärdering. Det är en viktig kvalitetsstämpel som visar kunder, kommuner och våra investerare att vi tar ett långsiktigt ansvar för vår klimatpåverkan och klimatanpassning, säger Emma Henriksson.

Om CDP
CDP är en internationell ideell organisation som stödjer en hållbar ekonomisk utveckling genom samordnade mätningar av företags och organisationers klimatpåverkan. Tusentals företag deltar i CDP:s årliga klimatutvärdering där deras klimatarbete betygssätts på en nio-gradig skala enligt följande: A/A-, B/B-, C/C-, D/D-, F.
Läs mer på CDP:s hemsida.


För mer information kontakta:

Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg, 070-300 29 96
emma.henriksson@al.se

Mari Edberg, kommunikationschef, Atrium Ljungberg, 073-031 88 42
mari.edberg@al.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är stolta över att vi utmärker oss och ligger över genomsnittet i branschen. Men vi är inte nöjda än – på sikt vill vi nå högsta betyg i CDP:s utvärdering. Det är en viktig kvalitetsstämpel som visar kunder, kommuner och våra investerare att vi tar ett långsiktigt ansvar för vår klimatpåverkan och klimatanpassning
Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg