Atrium Ljungberg gör stor uthyrning i Sickla till Stora Enso

Idag tecknade Atrium Ljungberg avtal med det globala företaget Stora Enso, Biomaterials division om cirka 5 000 kvadratmeter i Sickla, Nacka. I fastigheten Sickla Front skapar Stora Enso ett nytt innovationscenter där man koncentrerar forskning och affärsutveckling inom förnybara material.

Innovationscentret, som öppnar under andra kvartalet 2015, kommer att innehålla laboratorieverksamhet för forskning och utveckling inom biomaterial samt affärsutveckling och strategisk marknadsföring. Inflyttning sker från 1 juni och därefter kommer lokalerna successivt tas i bruk under hösten 2015. Verksamheten beräknas sysselsätta cirka 100 personer.

- Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Stora Enso till Sickla och till Atrium Ljungberg. De kommer att få mycket bra lokaler för sin nya verksamhet i en miljö med flera stora internationella företag som ligger vägg i vägg med Sicklas restauranger, shopping, kultur och service, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef för Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg.

Stora Enso är verksamma inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar och är Sveriges näst största arbetsgivare i sin bransch. Bolagets nya inriktning är att bli ett värdeskapande företag för förnybara material där det nya innovationscentret i Sickla är en del av satsningen för att möta många av dagens globala utmaningar i fråga om råvaror.

- Det är viktigt för oss att skapa goda förutsättningar för kreativt tänkande och tvärfunktionell interaktion genom att samla FoU och affärsutveckling under samma tak. Atrium Ljungbergs lokaler erbjuder oss en bra omgivning för detta samt närhet till ledande innovations- och forskningscentra på både akademisk och affärsmässig nivå, säger Antonio Batistini, chef för Innovation and Strategic Marketing, Stora Enso Biomaterials.

Hyresavtalet med Stora Enso är ett så kallat "grönt hyresavtal" - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Sickla Front kommer även att miljöcertifieras enligt Breeam.

- Det gröna hyresavtalet visar vår gemensamma ambition att samverka kring lokalrelaterade miljöfrågor. Tillsammans kan vi och Stora Enso minska vår miljöpåverkan, avslutar Micael Averborg.

Genom uthyrningen till Stora Enso och en tidigare uthyrning till AJ Produkter har Sickla Front en uthyrningsgrad på cirka 60 procent.

Nacka 2015-04-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad, Atrium Ljungberg,
0703-26 19 07
micael.averborg@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Sickla i Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur vi skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.
www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Stora Enso till Sickla och till Atrium Ljungberg. De kommer att få mycket bra lokaler för sin nya verksamhet i en miljö med flera stora internationella företag som ligger vägg i vägg med Sicklas restauranger, shopping, kultur och service.
Micael Averborg, affärsområdeschef för Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg
Det är viktigt för oss att skapa goda förutsättningar för kreativt tänkande och tvärfunktionell interaktion genom att samla FoU och affärsutveckling under samma tak. Atrium Ljungbergs lokaler erbjuder oss en bra omgivning för detta samt närhet till ledande innovations- och forskningscentra på både akademisk och affärsmässig nivå.
Antonio Batistini, chef för Innovation and Strategic Marketing, Stora Enso Biomaterials
Det gröna hyresavtalet visar vår gemensamma ambition att samverka kring lokalrelaterade miljöfrågor. Tillsammans kan vi och Stora Enso minska vår miljöpåverkan
Micael Averborg, affärsområdeschef för Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg