Biltvätt i Haninge ger nyanlända arbete

Nu finns en biltvätt i Haninge där alla anställda är nyanlända. Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg inleder ett samarbete med företaget Hand Help för att skapa enkla jobb för nyanlända på handelsplatsen Port 73. 

– Vi vill bidra till att fler nyanlända får arbete. Samtidigt får besökare och boende i området tillgång till en bra tjänst. Vårt hållbarhetsarbete vilar på flera ben, där social hållbarhet är en viktig aspekt. Genom att samarbeta med Hand Help får vårt hållbarhetsarbete på Port 73 i Haninge en extra skjuts, säger Chris Helin, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg.    

Biltvätten erbjuder miljövänlig handtvätt och vaxning av bilar. I dag har anläggningen ett 20-tal anställda som alla är nyanlända och för många av dem är detta en chans att lära sig ett nytt yrke. Det finns också möjligheter för medarbetarna att efter en tid starta sin egen biltvätt på en ny plats. Ett ytterligare syfte med verksamheten är att de anställda ska lära sig svenska språket.  

– Det är viktigt att även privata företag tar ansvar och bidrar med lösningar på de stora samhällsutmaningarna. Genom vårt samarbete med Atrium Ljungberg kan vi erbjuda ett antal nyanlända en chans att etablera sig i det svenska samhället, säger Torsten Lindholm, medgrundare till Hand Help.

Om Hand Help
Företaget Hand Help startades för att skapa enkla jobb för nyanlända. Hand Help är med i regeringens och Arbetsförmedlingens satsning 100-klubben, för verksamheter som vill erbjuda minst 100 nyanlända arbete. Hand Helps verksamhet ska bidra till ett hållbart samhälle, stimulera integrationen av nyanlända och påverka människors liv i en positiv riktning.

Om Port 73

Port 73 är en stor regional handelsplats på Södertörn som sedan 2009 drivs och utvecklas av Atrium Ljungberg. Här finns service, stormarknader och en galleria med ett varierat utbud av butiker och restauranger. I framtiden är planen att öka utbudet i Port 73 ytterligare inom handel, kultur, service och bostäder. Atrium Ljungbergs långsiktiga vision för området är att skapa en levande och attraktiv stadsdel som växer ihop med och blir en naturlig del av Haninges stadskärna.

 

Nacka, 2016-10-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

För mer information kontakta:
Chris Helin, marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg, 070-606 10 00, chris.helin@al.se
Torsten Lindholm, Hand Help, 070-718 36 36, torsten.lindholm@handhelp.se

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 30 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Vi vill bidra till att fler nyanlända får arbete. Samtidigt får besökare och boende i området tillgång till en bra tjänst. Vårt hållbarhetsarbete vilar på flera ben, där social hållbarhet är en viktig aspekt. Genom att samarbeta med Hand Help får vårt hållbarhetsarbete på Port 73 i Haninge en extra skjuts.
Chris Helin, marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg