Certifierat hållbarhetsarbete i Gränbystaden!

Första bostadshuset i Gränbystaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver och City Gross-huset uppnår Breeam Very Good. I oktober belönades Atrium Ljungberg för årets Breeam-projekt av Sweden Green Building Council.  

– Sedan 2011 certifierar Atrium Ljungberg alla större nybyggnationer för handel och kontor med Breeam och från 2016 bostadshus med Miljöbyggnad. Betyget ”Breeam Very Good” är en framgång och bekräftelse på ett konsekvent hållbarhetsarbete , säger Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

Breeam är ett utmärkt verktyg för certifiering av kommersiella byggnader men passar inte för bostäder. Där har Atrium Ljungberg valt certifieringen Miljöbyggnad som är det mest spridda certifieringssystemet för bostäder i Sverige. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

– Vi har arbetat systematiskt i många år med miljöfrågor för att få energieffektiva byggnader, göra bra val vid inköp och inte minst hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv. En plats där man direkt känner att man trivs och vill vara, har goda förutsättningar att bestå, säger Emma Henriksson.

Atrium Ljungberg kommer att arbeta vidare med att miljöcertifiera både befintliga och nya fastigheter. Under 2017 inleds byggnationen av ytterligare två bostadshus och en utbyggnad av Gränbystaden galleria. I de tre husen blir det nära 200 hyreslägenheter och 2019 planeras byggstart för cirka 250 bostadsrätter.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en certifieringsmetod utvecklad för svenska förhållanden och kan användas för både nya och befintliga byggnader. I utvärderingsprocessen granskar en oberoende part kvaliteten på energi, inomhusmiljö och materialval. Sweden Green Building Council står bakom certifieringen.

Om Breeam
Breeam står för "BRE Environmental Assessment Method" och är en certifieringsmetod för att utvärdera hållbarheten i nya och befintliga byggnader. I utvärderingsprocessen granskar en oberoende part arbetet inom tio kategorier: energi, hälsa och välmående, innovationshöjd, ekologisk påverkan, materialval, förvaltning, föroreningar, transporter, avfallshantering och vattenhantering.
 

Nacka, 2016-12-01
Atrium Ljungberg AB (publ)

Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg
emma.henriksson@al.se , 070-300 29 96

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi finns på tillväxtmarknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter. För att skapa levande stadsmiljöer som är långsiktigt hållbara och attraktiva över tiden rymmer platserna också utbildning, kultur, service och bostäder. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka en miljon kvadratmeter fördelat på ett femtiotal fastigheter, värderade till 34 miljarder kronor. Handelsplatserna har årligen 60 miljoner kunder och besökare och i områdena arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusentals personer. Atrium Ljungberg är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet framför allt i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

– Sedan 2011 certifierar Atrium Ljungberg alla större nybyggnationer för handel och kontor med Breeam och från 2016 bostadshus med Miljöbyggnad. Betyget ”Breeam Very Good” är en framgång och bekräftelse på ett konsekvent hållbarhetsarbete
Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.