Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010

•          Nettoomsättningen uppgick till 936 mkr (997)

•          Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till
           495,7 mkr (522,1)

•          Resultat före värdeförändringar uppgick till 315,0 mkr (317,9)

•          Orealiserade värdeförändringar uppgick till 134,5 mkr (-274,8)

•          Realiserade värdeförändringar uppgick till 15,6 mkr (0,0)

•          Resultat efter skatt uppgick till 370,2 mkr (28,8) vilket motsvarar 
             
2,84 kr/aktie (0,22)

•          Investeringar i egna fastigheter uppgick till 466 mkr (484)

•          Prognosen för 2010 uppgår till 610 mkr för resultat före
           värdeförändringar och skatt

 

- Jag är nöjd över att vårt resultat före värdeförändringar är oförändrat, då vi förra året gjorde fastighetsförsäljningar som påverkar årets driftöverskott, kommenterar VD Anders Nylander.
Vi märker en ökad efterfrågan på både kontors- och handelslokaler, vilket är mycket positivt. Våra påbörjade utvecklingsprojekt kan nu slutföras i snabb takt och flera nya projekt kommer dessutom att starta inom kort.

Stockholm 2010-07-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Anders Nylander, VD. Tel: 0730-26 19 40
Ingalill Berglund, Finanschef och IR-ansvarig. Tel: 08-615 89 31 eller 0730-26 19 16

www.atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 9 juli 2010.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på Nasdaq OMX Stockholm, börsnoterat sedan 1994.
I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av Atrium Ljungbergs cirka 50 fastigheter.

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar