Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

  • Nettoomsättningen ökade till 1 172 mkr (1 030) varav hyresintäkter ökade till 970 mkr (909).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2012-12-31, 95 procent), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 629,0 mkr (604,8).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 395,0 mkr (356,3).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 141,5 mkr (244,5). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 312,9 mkr (21,3).
  • Periodens resultat ökade till 664,7 mkr (365,8), vilket motsvarar 5,11 kr/aktie (2,81).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 613 mkr (700).
  • Prognosen för 2013 uppgår till 790 mkr för resultat före värdeförändringar och skatt.
     

– Jag kan glädjande summera ett bra första halvår för Atrium Ljungberg i ett marknadsläge som närmast kan beskrivas som avvaktande. Vi redovisar både en ökad omsättning och ett förbättrat driftöverskott för det första halvåret. Lyckosamma uthyrningar i Port73 och Mobilia har påverkat nettouthyrningen positivt och till hösten invigs dessa handelsprojekt med ett väsentligt ökat utbud av både handel, restauranger och service, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Nacka 2013-07-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16
ingalill.berglund@atriumljungberg.se

Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 0703 - 41 53 37
annica.anas@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Kvarteret Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.
www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.

Prenumerera

Citat

Vi redovisar både en ökad omsättning och ett förbättrat driftöverskott för det första halvåret. Lyckosamma uthyrningar i Port73 och Mobilia har påverkat nettouthyrningen positivt och till hösten invigs dessa handelsprojekt med ett väsentligt ökat utbud av både handel, restauranger och service.
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg