Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 512 mkr (458) varav hyresintäkter uppgick till 419 mkr (399).
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 260,1 mkr (240,4).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 173,7 mkr (146,4).
  • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 0,0 mkr (0,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 130,6 mkr (106,1) vilket motsvarar 1,00 kr/aktie (0,82).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 224 mkr (197).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (2010-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter.


- Effekterna av de projekt som vi färdigställde under 2010 har bidragit till ett bra resultat för första kvartalet. Nu har vi en spännande tid framför oss med bolagets största pågående projektvolym någonsin. Den svenska konjunkturen står sig stark, hyresmarknaden ser ljus ut och förutsättningarna är goda för att 2011 ska bli ett riktigt bra år, säger VD Ingalill Berglund.

Stockholm 2011-04-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, VD Atrium Ljungberg. Tel: 08-615 89 31 eller 0730-26 19 16
www.atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

 

 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på Nasdaq OMX Stockholm, börsnoterat sedan 1994. I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av Atrium Ljungbergs cirka 50 fastigheter.

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.