Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 518 mkr (512) varav hyresintäkter uppgick till 455 mkr (419).
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen uppgick till 291,4 mkr (260,1).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 178,1 mkr (173,7).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 0,0 mkr (0,0). Orealiserade värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 106,6 (0,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 212,9 mkr (130,6), vilket motsvarar 1,64 kr/aktie (1,00).
  • Investeringar i egna fastigheter uppgick till 314 mkr (224). Förvärv av fastigheter uppgick till 630 mkr (0).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent (2011-12-31, 94 procent), inklusive projektfastigheter.

– Vår projektverksamhet fortsätter att bidra till tillväxt. Färdigställda projekt under 2011 och strategiska förvärv runt årsskiftet gör att vi glädjande kan redovisa ännu ett kvartal med kraftig ökning av driftnettot. Den positiva utvecklingen kompenserar för ökade finansiella kostnader. Vi är också mycket nöjda med de invigningar som skett under kvartalet, dels av modevaruhuset Rådhuset i Uppsala och dels av utbyggnaden av Port73 i Haninge. Båda invigningarna har överträffat såväl våra egna som våra nya hyresgästers förväntningar, kommenterar vd Ingalill Berglund.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16, ingalill.berglund@atriumljungberg.se
Annica Ånäs, cfo Atrium Ljungberg. Tel: 070-341 53 37, annica.anas@atriumljungberg.se

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Kvarteret NOD i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.

www.atriumljungberg.se

Om oss

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Våra mötesplatser ska skapa förutsättningar för affärer och tillväxt och bidra till samhällets utveckling. Vi får våra stadsmiljöer att utvecklas och växa tillsammans med kunder, leverantörer, kommuner och andra samarbetspartners.